Aarhus Universitets segl

Juliane Martin: Fodersøgende beslutninger i mus under usikkerhed

Ph.d.-forsvar, fredag den 26. april 2019. Juliane Martin.

Juliane Martin

Søgningen efter fødevareressourcer i naturen betegnes ”foraging”. Disse ressourcer er ofte forbundet med usikkerhed, da dyret ikke altid kan vide, hvor man finder mest og bedste mad. I sammenhæng med at studere foderbeslutninger under usikkerhed i laboratoriet, har skemaer med variable intervaller

for belønningstilførsel vist sig særligt nyttige. Den optimale strategi for at opnå så mange belønninger som muligt under sådanne skemaer kaldes ”matching” adfærd. Juliane behandlede i sine studier de underliggende mekanismer for ”matching” adfærd. Hendes fokus løj på hvordan mus estimerer og reagerer på varierende belønningssatser. Med dette formål har hun etableret en ”matching” opgave i mus og analyseret omhyggeligt den observerede valgadfærd. Hendes resultater danner grundlaget for yderligere omfattende studier af hvordan hjernen træffer beslutninger i lyset af usikkerhed.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 26. april 2019 kl. 10.00
Sted: Bygn. 1533, lokale 103, Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Dynamic Choice Behavior of Mice under Variable-Interval Reinforcement Schedules
Kontaktinfo: Juliane Martin, e-mail: julianem@mbg.au.dk
Bedømmelsesudvalg:
Principal Investigator Balazs Hangya, Institute of Experimental Medicine, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Principal Investigator Jaime de la Rocha, August Pi I Sunyer Biomedical Research Institute, Barcelona, Spain
Associate Professor Ernst-Martin Füchtbauer, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus Universitet (chair)
Hovedvejleder:
Principal Investigator Duda Kvitsiani, Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE), Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.