Aarhus Universitets segl

Kasper Røjkjær Andersen udnævnt til professor i Plante Strukturbiologi

Kasper Røjkjær Andersen er blevet udnævnt til Professor i Plante Strukturbiologi ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet fra 1. maj 2024. Hans forskning fokuserer på at forstå, hvordan planter danner symbiose med bakterier og svampe, og hvordan man kan udnytte denne evne til at støtte den grønne omstilling.

Kasper Røjkjær Andersen (foto: privat)

Kasper Røjkjær Andersen leder en forskergruppe ved Aarhus Universitet, der undersøger, hvordan planter og mikrober kommunikerer. Deres mål er at forstå de forskellige måder, hvorpå planter og mikroorganismer interagerer på det biokemiske og molekylære niveau. De fokuserer især på, hvordan specielle receptorer på plantecellernes overflade opfanger signaler fra mikrober. Dette er vigtigt, fordi det gør planter i stand til at danne symbiose med mikrober, der kan hjælpe dem med at optage næringsstoffer som kvælstof og fosfor, samtidig med at de beskytter sig mod skadelige mikroorganismer.

Det overordnede mål er at lære mere om, hvordan planter og mikrober interagerer, og hvordan vi kan bruge den viden til at skabe nye løsninger og produkter, der kan hjælpe med den grønne omstilling og fremtidens bæredygtige landbrug. Forskergruppen bruger avancerede teknikker til at studere strukturen og funktionen af proteiner, som er afgørende for disse interaktioner. De undersøger især, hvordan planter har udviklet evnen til at samarbejde med nitrogen-fikserende bakterier. Dette samarbejde kan dateres tilbage 100 millioner år, og forskningen har til formål at forstå de molekylære mekanismer, der gjorde denne symbiose muligt.


Kasper Røjkjær Andersen - kort biografi

Kasper Røjkjær Andersen fik sin ph.d. fra Aarhus Universitet i 2009 under vejledning af professor Ditlev Brodersen, hvor han studerede detaljerede mekanismer for mRNA nedbrydning. Efterfølgende arbejdede han som postdoc ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Boston, USA, under ledelse af professor Thomas Schwartz, hvor han studerede struktur og funktion af Nuclear Pore Complex.

I 2014 vendte han tilbage til Danmark og Aarhus Universitet, hvor han etablerede sin forskningsgruppe, der er centreret om at forstå, hvordan planter danner symbiose med gavnlige bakterier og svampe. Han har bidraget med opdagelser inden for plante-mikrobe-biologi og især kortlagt de molekylære detaljer bag, hvordan receptorerne EPR3, NFR1, NFR5 og  SYMRK styrer disse symbiotiske forhold.

Kasper var en af pionererne, der bragte nanobody-teknologier til Danmark, og hans gruppe har siden udviklet mange nanobody-baserede løsninger til at studere planters receptorer på det molekylære niveau. En vigtig opdagelse var, at nanobodies kunne bruges til at påvirke plantesignalering, hvilket kastede lys over, hvordan receptorer danner aktiverede komplekser for at kontrollere symbiotisk signalering.

Kasper er partner i ENSA-programmet, der har til formål at udvikle kvælstoffikserende symbioser i ikke-bælgplanter som korn og kassava. ENSA er finansieret af Bill and Melinda Gates Foundation og Bill and Melinda Gates Agricultural Innovation. Han er også partner i InROOT og N2CROP -programmerne, der er finansieret af Novo Nordisk Fonden, og som har til formål at udvikle et bæredygtigt landbrug og fødevaresystemer.  


Mere information

Professor Kasper Røjkjær Andersen - kra@mbg.au.dk
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet, Danmark