Aarhus Universitets segl

Katrine Mandrup Nielsen: Hvorfor er cirkulært RNA så vigtigt at det findes i alle celler?

Ph.d.-forsvar, fredag den 24. april 2020. Katrine Mandrup Nielsen

Katrine Mandrup Nielsen

I løbet af sit ph.d.-studium har Katrine Mandrup Nielsen forsket i de mekanismer der får celler til at fungere. Celler fungerer grundlæggende ved at deres gener fortæller dem hvad de skal gøre og hvordan de skal se ud. Generne er altid placeret i cellekernen og bliver derfor kopieret til RNA, som bliver transporteret rundt i cellen og aflæst. For nyligt opdagede man en ny form for RNA kaldet cirkulært RNA. Denne type RNA er anderledes end andet RNA, og er blevet fundet i alle dyr og planter der er blevet undersøgt. Det er stadig uvist hvordan cirkulært RNA bliver dannet og hvordan det påvirker cellerne. Katrine Mandrup Nielsen har derfor undersøgt cirkulært RNA og identificeret vigtige træk der er involveret i deres dannelse og funktion. De opnåede forskningsresultater bidrager både til den overordnede forståelse af cirkulært RNA og afslører vigtige egenskaber ved bestemte typer af cirkulært RNA.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for molekylærbiologi og genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: fredag den 24.april kl. 13:00
Sted: Online. Send en mail til emf@mbg.au.dk for at få et link
Afhandlingens titel: Biogenesis and Function of Circular RNA
Kontaktinfo: Katrine Mandrup Nielsen, e-mail: katrinemandrup@mbg.au.dk, tlf.: +4561749947
Bedømmelsesudvalg:

Associate Professor Marie-Laure Baudet, Department of Cellular, Computational and Integrative Biology (CIBIO), University of Trento, Italy

Professor Brage Storstein Andresen, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark, Denmark

Associate Professor Ernst-Martin Füchtbauer, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus university (chair)

Hovedvejleder:
Adjunkt Thomas Birkballe Hansen, Institut for molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology (GSST)
Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.