Aarhus Universitets segl

Kvælstof nok til økologisk landbrug

En af de store udfordringer i økologisk landbrug er at opretholde en positiv balance i kvælstofregnskabet. Kvælstof er et vigtigt næringsstof for planter, der bruger det som byggesten i deres produktion af værdifulde proteiner, men hver gang en afgrøde høstes, fjernes der kvælstof fra jorden. I økologisk landbrug, hvor man ikke bruger kunstgødning, kan det derfor være svært at bevare et tilstrækkeligt højt kvælstofniveau. Det vil et nyt forskningsprojekt lave om på. Innovationsfonden investerer 17 millioner kroner i projektet med en bevilling til Stig Uggerhøj Andersen.

Adjunkt Stig Uggerhøj Andersen har fået en bevilling på 17 mio. kr. fra Innovationsfonden til at øge mængden af plantekvælstof til økologisk landbrug. Foto: Lisbeth Heilesen.
Forskerne vil undersøge sammenhængen mellem udbytte af kløvergræsafgrøder og de tre organismer i kvælstofkæden – jordbakterier, kløver og græs. Foto: Colourbox.

Den lette adgang til store mængder kunstgødning i konventionelt landbrug har betydet, at der ikke er investeret i en optimering af den naturlige kvælstofkæde. Produktivitetsgevinsten ved brug af kunstgødning har været for stor til, at det har haft reel interesse.

Der er dog voksende fokus på vores brug af kunstgødning og dets konsekvenser for miljøet, og man er begyndt at se efter alternativer. En løsning er at øge brugen og effektiviteten af såkaldte kvælstoffikserende planter. Det kan f.eks. ske på marker, hvor der dyrkes blandede græs- og kløverafgrøder, der i vid udstrækning bruges som grundlag for produktion af økologisk mælk og kød.

Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Sektionen for Plantemolekylærbiologi på Aarhus Universitet, og hans kollegaer starter nu et projekt, NCHAIN - stærkere led i den økologiske nitrogenkæde, der skal se på mulighederne for at sikre øget tilførsel af biologisk fikseret kvælstof i økologisk landbrug.

- Kvælstofkæden i produktionen af mælk og kød starter med, at jordbakterier fikserer atmosfærisk kvælstof i rodknolde på hvidkløverplantens rod. Herfra transporteres kvælstoffet til selve kløverplanten og derfra videre til den omgivende jord og græs for til sidst at ende i de græssende køer, fortæller Stig Uggerhøj Andersen og fortsætter:

- Det er denne kæde, vi vil optimere ved systematisk at undersøge sammenhængen mellem udbytte af kløvergræsafgrøder og de tre organismer i kvælstofkæden – jordbakterier, kløver og græs. Fokus er på organismernes genetiske sammensætning.

Til det formål vil forskerne i projektet udvikle nye statiske metoder, der specifikt tager hensyn til genetiske interaktioner på tværs af arter.

Fra Aarhus Universitet deltager også Luc Janss, Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Torben Asp, Sektionen for Afgrødegenetik og Bioteknologi, og Mikkel H. Schierup og Bjarni Vilhjalmsson fra Bioinformatics Research Centre.

Derudover deltager York University (Peter Young), DLF Trifolium (Niels Roulund og Christian S. Jensen), Legume Technology (Bruce Knight) og Videncentret for Landbrug (Inger Bertelsen).

Budget: 22,5 mio. kr.

Innovationsfondens investering: 17 mio. kr.

Varighed: 5 år    


Kontaktoplysninger

Stig Uggerhøj Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Sektionen for Plantemolekylærbiologi
Aarhus Universitet
e-mail: sua@mbg.au.dk. Tlf. 8715 4937