Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lars Sørensen: Studier af aktiveret koagulationsfaktor Vs membran interaktion

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 13. november 2018. Lars Sørensen.

Lars Sørensen

Aktiveret koagulationsfaktor V (FVa) er en vigtig regulator af blodkoaguleringskaskaden. FVa faciliterer dannelsen af thrombin. Denne funktion kræver tilstedeværelsen af en negativ ladet membran. Her vil jeg præsentere mine resultater, hvor den membran-mimerende nanodisc, udviklet i Sligars laboratorie, bruges i strukturelle studier af membranbundet FVa. Det vil indeholde brugen af nanodiscen som en membran-mimerende reagens i funktionelle studier. Derudover vil jeg præsentere resultaterne ved brugen af nanodisce til at bestemme kinetiske og affinitetsparametre for FVa’s membranbinding med surface plasmon resonance og microscale thermophoresis. Her vil resultaterne for brugen af nanodisce og liposomer til at bestemme en struktur af membranbundet FVa i et negative stain elektron mikroskopi studie, og hvorfor liposomer blev brugt til at karakterisere de konformationelle ændringer af membranbundet FVa, blive præsenteret. Resultaterne for brugen af hydrogen deuterium udveksling målt med masse spektrometri til at karakterisere de konformationelle ændringer af FVa bundet til et liposom vil også blive præsenteret.

Ph.d.-studiet er gennemført i interaction characterisation afdelingen på Novo Nordisk og Section for Structural Biology ved Institut for Moleykærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 13. november 2018 kl 13:15
Sted: Bygning 3130, konferencerum 303, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 10C, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Characterization of the activated coagulation factor Va membrane interaction with HDX-MS and towards structural studies of the activated coagulation factor Va inactivation complex
Kontaktinfo: Lars Sørensen, e-mail: lssx@novonordisk.com, tel.: +45 20252848
Bedømmelsesudvalg:
Professor Michael Lund Nielsen, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, Københavns Universitet, Denmark
Professor Thomas Günther-Pomorski, Department of Biochemistry II – Molecular Biochemistry, Ruhr University Bochum, Germany
Professor Finn Skou Pedersen (chair), iNANO og Institut for Moleykærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:

Akademisk: Professor Poul Nissen, Institut for Moleykærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Industriel: Head of Department Johan Faber, Novo Nordisk
Medvejleder:
Akademiske:
Thomas Boesen, Institut for Moleykærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Professor Steven G. Sligar, Department of Biochemistry, University of Illinois Urbana-Champaign
Professor Jim Morrissey, Department of Biological Chemistry, University of Michigan
Industrielle:
Principal Data Science Programmer Kristoffer W. Balling, Novo Nordisk
Research Scientist Lisbeth Moreau Andersen, Novo Nordisk
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 and 1521, 8000 Aarhus C.