Aarhus Universitets segl

Lavinia Ioana Fechete: Udforskning af bælgplanternes biologi gennem genomiske og transkriptomiske studier

Ph.d.-forsvar, onsdag den 13. december 2023, Lavinia Ioana Fechete

Lavinia Fechete

I løbet af sit ph.d.-studium undersøgte Lavinia Ioana Fechete forskellige aspekter af bælgplanternes biologi ved at analysere genomiske og transkriptomiske sekventeringsdata. Bælgplanter kan indgå i endosymbiose med kvælstoffikserende jordbakterier, hvilket gør dem til ideelle afgrøder til bæredygtigt landbrug. Lavinia Ioana Fechete analyserede tre forskellige bælgplantearter fra et bioinformatisk perspektiv ved hjælp af genomer og transkriptomiske studier på bulk- og enkeltcelleniveau.

Forskningsresultaterne giver ny indsigt i evolution, udvikling og abiotisk stresstolerance hos de undersøgte bælgplantearter.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 13. december 2023 kl. 12:00
Sted: Bygning 1870, lokale 716, Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG), Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Bioinformatisk indsigt i bælgplantebiologi: genomiske og transkriptomiske analyser
Kontaktinfo: Lavinia Ioana Fechete, e-mail: lif@mbg.au.dk, tlf.: +45 31855827

Bedømmelsesudvalg:
Junior-Professor Arthur Korte, Center for Computational and Theoretical Biology, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Tyskland

Associate Professor Kedar Natarajan, Department of Biotechnology and Biomedicine, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Associate Professor Knud Erik Larsen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Stig Uggerhøj Andersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Mikkel Heide Schierup, Institut for Molekylærbiologi og Genetik - Center for Bioinformatik (BiRC), Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.