Aarhus Universitets segl

Louise Marie Dalskov Kjerulff: Funktionel og mekanistisk undersøgelse af interferon signalering i det medfødte immunforsvar

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 21. juni 2022. Louise Marie Dalskov Kjerulff

Louise Marie Dalskov Kjerulff

I løbet af sit ph.d.-studium har Louise Marie Dalskov Kjerulff forsket i hvordan det medfødte immunforsvar genkender en virusinfektion. Det medfødte immunsystem udgør det første forsvar mod et patogen, hvor det står for produktionen af de antivirale cytokiner kaldet interferoner. Louise undersøgte aktiveringsmekanismen for to IRF transkriptionsfaktorer og hvordan det aktiverede STING protein videresender signalet der leder til produktionen af interferoner og inflammatoriske cytokiner. Derudover, har Louise også etableret en protokol for undersøgelse af immunforsvaret i primære alveolære makrofager. De opnåede forskningsresultater bidrager til vores forståelse af, hvordan genkendelsen af ​​en virus fører til et antiviralt immunrespons. 

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: tirsdag den 21. juni 2022 kl. 15:00
Sted: Bygning 1871, lokale 120, MBG auditorium, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Molecular mechanisms of the interferon system

Kontaktinfo: Louise Marie Dalskov Kjerulff, e-mail:lmkd@mbg.au.dk

Bedømmelsesudvalg:

Professor Sun Hur, Center for Life Sciences, Harvard University, USA

Professor Thomas Decker, Department of Microbiology and Genetics, University of Vienna, Austria

Lektor Knud E. Larsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (forperson)

Hovedvejleder:
Professor Rune Hartmann, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.