Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Ph.d.-forsvar

Manoj Kamble: Kan ølbyg overleve et nyligt etableret svampepatogen i marken?

Ph.d.-forsvar, fredag den 15. februar 2019. Manoj Kamble.

Manoj Kamble

I løbet af sine ph.d.-studier har Manoj Kamble arbejdet på at øge forståelsen af plantesygdommen Ramularia-bygbladplet. Ramularia-bygbladplet forårsages af den patogene svampeorganisme Ramularia collo-cygni (Rcc), der efter at have inficeret de lokale bestande påvirker produktionen af byg i Danmark, Europa og Sydamerika og potentielt kan spredes til andre dele af verden. Det molekylære grundlag for bygplanternes reaktion på Rcc er endnu ikke fastlagt. I sine studier har Manoj Kamble anvendt proteomik, en teknologi til at identificere de proteiner, som reguleres under en infektion, og resultaterne heraf sammenlignede han med proteinudtrykkene i en række kontrolprøver. En analyse af de proteomiske data afslørede de specifikke ændringer i de inficerede bygsorter, herunder en opregulering af proteiner, som spiller en rolle i planters immunitet, fotosyntese og energiomsætning. Ud over de nævnte processer fandt han, at en lang række andre biologiske og metaboliske processer blev fremkaldt eller undertrykt under svampeinfektionen.

Hans forskning er et af de allerførste studier, der på proteinniveau har belyst bygplanters molekylære reaktion på dette patogen.

Ph.d. studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.


Tid: Fredag den 15. februar 2019 kl. 13.00
Sted: Bygning 1421, Mødelokale 2, AU Konferencecenter, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C
Afhandlingens titel: Identification and development of tools for diagnosis of Ramularia collo-cygni and Ramularia leaf spot disease in barley 
Kontaktinfo: Manoj Kamble, e-mail: manoj@mbg.au.dk, manojkamble07@gmail.com
Bedømmelsesudvalg:
Lektor Stefanie Wienkoop, Department of Ecogenomics and Systems Biology, University of Vienna, Østrig
Lektor Hans Jørgen Lyngs Jørgensen, Institut for plante- og miljøvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Charlotte Rohde Knudsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet (formand)
Hovedvejleder:
Lektor Simona Radutoiu, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.