Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Ph.d.-forsvar

Margot Slagboom: Kvægavl til økologisk mælkeproduktion – optimering af avlsmål og avlsstrategier

Ph.d.-forsvar, fredag den 22. marts 2019. Margot Slagboom.

Margot Slagboom

I løbet af sine ph.d.-studier har Margot Slagboom undersøgt værdien af at etablere specifikke avlslinjer for økologisk malkekvæg. Den nuværende avlspraksis i den økologiske produktion stemmer ikke overens med de økologiske avlsprincipper, hvilket antyder, at der er behov for en alternativ avlspraksis. Margot Slagboom har undersøgt effekten af at implementere andre avlsmål, eksempelvis avlsmål opstillet på basis af økonomiske modeller, kvægavleres præferencer og overholdelse af økologiske regler og principper. Desuden har Margot Slagboom undersøgt effekterne af at følge bestemte avlsstrategier, herunder implementering af et miljøspecifikt avlsmål, anvendelse af rugekøer og udvælgelse af avlstyre fra konventionel kvægdrift.

De nye forskningsresultater kan udgøre et værdifuldt bidrag til den praktiske implementering af avlslinjer, som er specifikt udviklet til økologisk mælkeproduktion.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 22. marts 2019 kl. 10.00
Sted: Bygning 8814, lokale 3075, Auditoriet, AU-Foulum, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele
Afhandlingens titel: Quantifying the value of specific breeding lines for organic dairy cattle
Kontaktinfo: Margot Slagboom, e-mail: margotslagboom@mbg.au.dk, tlf.: +45 71605871
Bedømmelsesudvalg:
Assistant Professor Piter Bijma, Wageningen University & Research Animal Breeding and Genomics, Holland
Senior Lecturer Birgit Fürst-Waltl, Division of Livestock Sciences, University of Natural Resources and Life Sciences, Østrig
Professor Just Jensen (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorrådgiver Morten Kargo, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet og SEGES Cattle, Denmark
Medvejledere:
Projektleder Jørn Rind Thomasen, VikingGenetics, og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
PostDoc Line Hjortø, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Senior Lecturer Anna Wallenbeck, Department of Animal Breeding and Genetics, Swedish University of Agricultural Sciences, og Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Sverige 
Assistant Professor Han Mulder, Wageningen University & Research Animal Breeding and Genomics, Wageningen, Holland
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C