Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Marjan Omer: Forbedring af bindingsinteraktioner med multivalency

Ph.d.-forsvar, onsdag den 12. januar 2022, Marjan Omer.

Marjan Omer

Mange biologiske processer er medieret af synergien af multivalente interaktioner, som ses for eksempel ved indtrængen af influenzavirus i en værtscelle. Princippet af multivalency kan således blive udnyttet til at forbedre targetering til celler og væv med henblik på at optage billeder og modulere et respons. I løbet af sit ph.d. studium har Marjan Omer anvendt nukleinsyre som byggesten for konstruktion af nanoskala platforme med veldefinerede arkitekturer, der præsenterer multivalente ligander til at undersøge effekten af multivalency med henblik på celleoptag og tumor targetering i musemodeller. Derudover var multivalente platforme anvendt til at studere molekylære krav til aktivering af B celler, en vigtig komponent af vores immunsystem, i tæt samarbejde med forskere ved Institut for Biomedicin som en del af forskningscenteret CellPAT. Ph.d. projektet har bidraget til en bedre forståelse af den rolle multivalente interaktioner spiller i forhold til targetering af celler og væv og belyser de højt debatterede B celle aktiveringsmodeller, hvilket har en signifikant relevans for udviklingen af effektive vacciner.    

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 12. januar 2022 kl. 14:15
Sted: Forsvaret afholdes online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Jørgen Kjems jk@mbg.au.dk
Afhandlingens titel: Interaktion af celler med designer nanostrukturer til at kontrollere celleoptag og immunrespons via multivalente interaktioner
Kontaktinfo: Marjan Omer, e-mail: marjan@inano.au.dk, tlf.: +45 50577174
Bedømmelsesudvalg:
Professor Mark Bathe, Department of Biological Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA
Professor Kirill Afonin, Department of Chemistry, University of North Carolina, USA
Professor Mingdong Dong (formand), iNANO, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

 Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.