Aarhus Universitets segl

Molekylærgenetiker fra AU blandt verdens mest citerede forskere

Jens Stougaard er eneste forsker fra et dansk universitet blandt de 1% mest citerede inden for sit forskningsområde Plant & Animal Science. Han er professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik og direktør for Center for Kulhydrat Genkendelse og Signalering under Danmarks Grundforskningsfond.

Fundamentet for Jens Stougaards mange markante publikationer blev lagt, da han etablerede bælgplanten kællingetand (Lotus japonicus) som modelorganisme, og den dyrkes nu i store mængder i forskningsgruppens drivhuse (foto: Lisbeth Heilesen)

Den fornemme placering bygger på citationsdata fra de seneste 11 år fra Web of Science, og analysen, der er udarbejdet af ScienceWatch, har fundet de mest indflydelsesrige forskere i verden ved at identificere 'hotte publikationer', der er citeret så ofte, at det samlede antal citationer rangerer i top 1% af citationer inden for et bredt defineret forskningsområde. Herfra har de udarbejdet en samlet liste over de mest citerede forskere i hele verden.

Aarhus Universitet er udover Jens Stougaard inden for Plant & Animal Science repræsenteret med Karl Anker Jørgensen fra Institut for Kemi og Asger Lunde fra Institut for Økonomi inden for henholdsvis Chemistry og Economics & Business.

Jens Stougaards forskning har fokuseret på at finde og undersøge funktionen af plantegener, der styrer planters interaktion med mikroorganismer. Planter er omgivet af forskellige bakterier og svampe, der i tusindvis findes i omgivelserne, og planterne har udviklet forskellige genetiske programmer til at genkende og adskille for eksempel sygdomsfremkaldende svampe fra gavnlige bakterier.

Fundamentet for Jens Stougaards mange markante publikationer blev lagt, da han etablerede bælgplanten kællingetand (Lotus japonicus) som modelorganisme. Dette arbejde førte til dannelse af et stærkt internationalt forskningsmiljø, der anvender modelsystemet til at studere planters respons på symbiotiske mikroorganismer som kvælstoffikserende rhizobium-bakterier og svampe, der danner såkaldte mycorrhiza i planters rødder og derved øger fosfatoptagelsen.  

Perspektivet for denne symbiose-forskning er, at man på længere sigt vil være i stand til at udvikle et bæredygtigt landbrug med reduceret brug af kunstgødning og derved bidrage til den bæredygtige fødevareproduktion, der er nødvendig for at føde den voksende globale befolkning.

I sin forskning har Jens Stougaard blandt andet fundet de receptorer, der kontrollerer bælgplanters infektion med gavnlige bakterier og styrer dannelse af de organer på roden, hvor rhizobium-bakterier omdanner atmosfærisk kvælstof til ammonium, som efterfølgende optages af planterne. Denne opdagelse ligger til grund for et internationalt samarbejde, der med støtte fra Bill & Melinda Gates fonden undersøger, hvordan denne mekanisme kan overføres til majs.

Ifølge Web of Science nyder forskere, der citeres af mange, stor anseelse og har stor indflydelse på udviklingen inden for deres forskningsområde. I større sammenhæng har citationerne, der ligger til grund for Web of Science opgørelsen, også betydning for, hvor et universitet kommer til at ligge på de toneangivende ranglister. På Shanghai-index ranglisten over universiteter vægter citationer for eksempel 20% i bedømmelsen.


Nyhedsartikler om Jens Stougaards forskning:


Baggrundsinformation om ScienceWatchs undersøgelse:


Mere information

Professor Jens Stougaard
Center for Kulhydratgenkendelse og Signalering
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
stougaard@mb.au.dk – mobil 6020 2649