Aarhus Universitets segl

Når vores celler ikke kan beskytte sig

Den nyudnævnte Lundbeckfond fellow Pontus Gourdon fra Aarhus Universitet vil undersøge, hvad der sker, når transporten af stoffer ind og ud af cellerne ikke fungerer. Frygtede demens-sygdomme kan opstå, hvis der opstår ubalance i en række stoffer i vores celler.

Pontus Gourdon fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet har netop modtaget Lundbeckfondens fellowship. (Foto: Lundbeckfonden)

Kroppen er et fantastisk maskineri. Milliarder af celler arbejder hele tiden sammen for at sikre, at vi har det godt og forbliver sunde og raske. I cellerne skal de rette stoffer ind, mens andre skal ud. Balancen skal være den helt rette. Men nogle gange går det galt. Medfødte genfejl eller sygdom kan medvirke til, at kroppens celler ikke længere har styr på transporten af stoffer. Og så kan der opstå alvorlige sygdomme, som eksempelvis Alzheimers og Parkinson.

Men hvad er det helt præcist, der sker når transporten ikke fungerer – og kan vi gøre noget ved det? Det vil Pontus Gourdon undersøge. Med midlerne fra sit fellowship i hånden vil den 35-årige forsker fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet samle et team, som de næste fem år skal nærstudere de såkaldte membranproteiner og den stoftransport, de udfører.

Vores cellers skjold

Membranproteiner ligger indlejret i cellens membran. Proteinerne sørger for, at kun de rette stoffer kommer ind og ud. Når det virker som det skal.

”Vi vil undersøge membranproteinerne med meget avanceret udstyr. Det er vores mål at få skabt meget grundige modeller af proteinerne – man kan næsten kalde dem for 3D-billeder i super høj opløsning. Med dem kan vi langt bedre se og forstå, hvordan de forskellige typer af membranproteiner fungerer. Dermed kan vi blive bedre til at udvikle og optimere forskellige typer af medicin, som kan modvirke de sygdomme, der kan opstå, når transport af stoffer til og fra cellerne svigter,” forklarer Pontus Gourdon.

En ukendt verden

Membranproteinerne findes i mange udgaver – faktisk findes der op mod 10.000 forskellige slags i mennesket. Men kun få af disse er undersøgt i detaljer.

De funktionsfejl, der kan opstå i membranproteinernes transport, er også et relativt nyt forskningsfelt. Først i slutningen af 1980’erne kom den første højtopløste model af et membranprotein og derudfra kunne forskerne forstå proteinets ’gatekeeper’-funktion i detaljer.

En milepæl i karrieren

Pontus Gourdon er overordentlig glad for at få tildelt et fellowship af Lundbeckfonden:

”Det her er noget jeg har drømt om længe. Jeg er ikke i tvivl om, at det er en milepæl i min forskerkarriere at blive Lundbeckfonden fellow. Dermed får jeg muligheden for at samle et hold omkring mig, så vi kan dykke dybere ned i forståelse af vores fantastiske celler og måske med vores forskningsresultater være med til at bekæmpe nogle af de sygdomme, som vi frygter allermest.”

Pontus Gourdon er blevet tildelt 10 millioner kroner fra Lundbeckfonden til det femårige projekt med at kortlægge tre forskellige membranproteinfamilier.


Kontakt

Pontus Gourdon
Institut for Molekykærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
tlf. 50339990, mail: pgo@mb.au.dk