Aarhus Universitets segl

Nanna Birkmose: Udvikling af en mulig kur til behandling af sygdomme forårsaget af nonsens-mutationer

Ph.d.-forsvar, fredag den 3. maj 2024, Nanna Birkmose

Nanna Birkmose

I løbet af sit ph.d.-studium har Nanna Birkmose forsket i muligheden for at bruge små, cykliserede peptider til at undertrykke nonsens-mutationer i gærceller og humane celler. Nonsens-mutationer er en type af DNA-mutation, som får den cellulære proteinsyntese til at stoppe for tidligt, og derved forårsagerer alvorlige sygdomme såsom cystisk fibrose og Duchennes muskeldystrofi. Nanna Birkmose har udviklet og anvendt et selektionssystem i gærceller til at identificere lægemiddelkandidater, som undertrykker nonsens-mutationer, fra et stort DNA-kodet bibliotek.
De opnåede forskningsresultater øger forståelsen af, hvordan nonsens-mutationer kan undertrykkes, og udvider mulighederne for at udvikle lægemidler til behandling af de millioner af patienter, som på verdensplan lider af sygdomme forårsaget af nonsens-mutationer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: fredag den 3. maj 2024 kl. 13:30
Sted: Bygning 1870, lokale 716, Seminarrum 5, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Suppressors of premature translation termination – Selection of cyclic peptides from DNA-encoded libraries
Kontaktinfo: Nanna Birkmose, e-mail: na.bi@mbg.au.dk, tlf.: +4523204072

Bedømmelsesudvalg:
Professor Ali Tavassoli, School of Chemistry, University of Southampton, Storbritannien

Lektor Finn Kirpekar, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet, Danmark

Lektor Pia Møller Martensen (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Lektor Charlotte Rohde Knudsen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.