Aarhus Universitets segl

Ny læringsplatform udviklet på AU

I dag, onsdag d. 11. juni 2014, offentliggøres en helt ny læringsplatform på AU under navnet curriculearn.dk. Platformen er udviklet af lektor Ditlev Egeskov Brodersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) og præsenteres torsdag eftermiddag for offentligheden på en workshop ved konferencen "Frontiers in Science Education" i Søauditorierne på AU.

Den nye læringsplatform er udviklet til at understøtte og træne de studerendes faglige formuleringsevne ved skriftlig eksamen.
Lektor Ditlev Egeskov Brodersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik har udviklet den nye læringsplatform, der nu åbnes op for et bredere publikum på AU og andre institutioner i ind- og udland. Foto: Inger Marie Lindeman Olsen.

Understøtter de studerendes skriftlige evner

Den nye læringsplatform er udviklet med tanke på studerende ved bachelorkurserne og understøtter specifikt træning af den faglige formuleringsevne på kurser med skriftlig eksamensform. Dette er et område, hvor der efter Ditlev Brodersens mening i dag tilbydes relativt ringe træning og sparring, hvilket er uhensigtsmæssigt når eksamensformen netop er skriftlig på mange af disse kurser.

Michael Etzerodt, der er formand for instituttets undervisningsudvalg, forventer at curriculearn.dk vil være med til at styrke de studerendes læring og faglige formuleringsevne i både teoretiske og praktiske undervisningsforløb. Desuden mener han, at systemet med fordel kan integreres allerede fra studiestarten i forbindelse med det forstående serviceeftersyn for bacheloruddannelsen i molekylærbiologi.

Men anvendelsesperspektiverne for platformen er langt bredere, både i AU-regi og på andre uddannelsesinstitutioner, bl.a. i gymnasieskolen, hvor der i stigende grad er fokus på skriftlighed inden for bl.a. de naturvidenskabelige fag.

Peer-review blandt studerende

curriculearn.dk-platformen kan undervisere lægge skriftlige eksamensopgaver og teoretiske øvelsesopgaver ud til de studerende, der så skal besvares online inden for en given frist. I modsætning til flere, eksisterende systemer, der baserer sig på multiple-choice spørgsmål, understøtter curriculearn.dk opgaver og svar i fritekst, der i højere grad afspejler den danske eksamensform.

Efter et svar er indsendt, sendes det i "peer review" hos medstuderende, der efter selv at have svaret på spørgsmålet og set underviserens besvarelse, kommer med feedback og kommentarer til besvarelsen.

Underviseren kan løbende følge holdet og de enkelte studerendes performance og fremdrift i pensum og kan koble opgaver i progressionsstier, således at avancerede opgaver først åbnes, når de mere basale opgaver er besvaret.

Præsenteres ved undervisningskonference

Undervisningsplatformen har i gennem den seneste tid været testet af en række undervisere på MBG men åbnes nu for et bredere publikum på AU og andre institutioner i ind- og udland.  

Tilmelding og brug af platformen er gratis og finder sted på www.curriculearn.dk. Systemet er tilgængeligt på både dansk og engelsk.Yderligere information

Lektor Ditlev E. Brodersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
deb@mb.au.dk - 21669001