Aarhus Universitets segl

Nye hestebønnesorter til dansk produktion af protein

Hestebønner har et stort potentiale som proteinafgrøde, og forskere vil nu optimere dyrkningen af hestebønner for at erstatte importeret sojabønneprotein med lokalt produceret hestebønneprotein til dyrefoder og fødevareingredienser.

Forskere vil optimere dyrkningen af hestebønner for at erstatte importeret sojabønneprotein med lokalt produceret hestebønneprotein til dyrefoder og fødevareingredienser (Foto: Jens Knudsen, Nordic Seed).
De danske planteforædlingsfirmaer Nordic Seed og Sejet Planteforædling deltager ligeledes i projeket med at optimere dyrkningen af hestebønner (Foto: Jens Knudsen, Nordic Seed).

Som andre EU lande importerer Danmark store mængder sojabønneprotein fra USA og Sydamerika for at dække proteinbehovet til fødevareproduktion. Sojabønneprotein bruges i store mængder som fodertilskud til dyr og udgør en vigtig ingrediens i forarbejdede fødevarer.

Forskere fra universiteterne i Aarhus og København vil nu sammen med danske planteforædlere og forskere fra Finland, England og Canada frembringe nye sorter af hestebønner i Danmark, Nordeuropa og Nordamerika, der vil gøre det økonomisk favorabelt at producere hestebønneprotein lokalt frem for at importere sojabønneprotein.

Forskerne vil udvikle og anvende nye ambitiøse genom-baserede forædlingsmetoder til at understøtte forædling af nye sorter med bedre udbytte, indhold og kvalitet med udgangspunkt i allerede eksisterende sorter

I Danmark er det realistiske første mål at dyrke 100.000 ha med hestebønner, hvilket anslås at have en værdi på 1,5 milliarder kroner. Bliver produktionen en succes, vil der blive skabt en ny produktionslinje, der vil bidrage til den økonomiske vækst og skabelse af nye danske arbejdspladser. En lokal produktion vil ligeledes have en positiv miljøeffekt fra et forbedret sædskifte og reduktion af CO2 udledning fra transport af sojabønner.

Projektet NORFAB* får 27,5 millioner kroner fra Innovationsfonden til forskningsprojektet, mens partnerne selv lægger 19 millioner kroner.

Professor Jens Stougaard, der er projektleder for samarbejdet, udtaler:

"NORFAB konsortiet samler den førende hestebønne-ekspertise på den nordlige halvkugle for at opbygge den kritiske masse, der er nødvendig for at udvikle hestebønnesorter, som de deltagende forædlingsfirmaer kan markedsføre i Nordeuropa, det nordlige USA og Canada."

NORFAB sigter mod, at de optimerede hestebønnesorter skal udgøre 10% af det dyrkede landbrugsjord i Nordeuropa og på prærien i USA/Canada.

Læs mere på DR Viden: Hestebønner skal gøre danske husdyr mere miljøvenlige.


*NORFAB (NORthern FABa); faba bean = hestebønne

UN International Year of Pulses (= bælgplanter):

Innovationsfondens investering: 27.5 millioner kr.
Samlet projektbudget: 46.4 millioner kr.
Varighed af projektet: 5 år                   
Projektets officielle titel: NORFAB: Protein for the Northern Hemisphere
NORFAB (NORthern FABa); faba bean = hestebønne


Mere information

Professor Jens Stougaard
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
stougaard@mb.au.dk – mobil 6020 2649