Aarhus Universitets segl

Nyt forskningsprojekt skal løfte produktionen af unge søer til økologisk avl

PorganiX-projektet skal skabe den første, økologiske kernebesætning af unge søer, der vil være genetisk udvalgte til økologiske avlsmål med det formål at producere mere robuste, økologiske grise. Resultatet af det banebrydende projekt vil være et samlet løft af den økologiske sektor for svineproduktion både i Danmark og internationalt.

Foto: Pixabay.com

 

Forskere fra Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG) ved Institut for Molekylær Biologi og Genetik og fra Institut for Husdyrvidenskab (ANIS), Aarhus Universitet, er gået sammen med Bovbjerg Økologi og Hestbjerg Økologi, der begge er centrale aktører i den økologiske svineindustri, med det formål at etablere den første, økologiske kernebesætning af unge søer til avl. Den økologiske kernebesætning vil tilvejebringe ny viden til økologiske landmænd og gøre det muligt for dem at udvælge de bedste søer til avl.

Forskerne vil bidrage med den teoretiske viden og genetiske forskning ved udviklingen af et avlsprogram for økologiske grise, mens Hestbjerg Økologi, Bovbjerg Økologi og Udviklingscenter for Husdyr på Friland vil implementere denne viden, opbygge den økologiske kernebesætning og formidle resultaterne.

I øjeblikket bruger økologiske landmænd avlsdyr fra det konventionelle system, der udvælges til intensiv produktion. Det resulterer i højere smågrisedødelighed og dårlig kødkvalitet hos de økologiske grise. For landmænd med en økologisk svineproduktion er det vigtigt at have en lav dødelighed for smågrise, en forbedret robusthed hos grisene og en høj kødprocent på slagtetidspunktet. Ved hjælp af genomteknologi kan forskerne ved QGG og ANIS udvælge de bedste dyr i henhold til de økologiske avlsmål. Efterfølgende kan de bedste individer udvælges og sælges som produktionsdyr til økologiske svineproducenter.

Projektleder Mahmoud Shirali forklarer, hvorfor det er nødvendigt at have en økologisk kernebesætning af unge søer til økologisk avl: “PorganiX-projektet vil forbedre økologisk landbrug gennem bedre dyrevelfærd og robusthed, og ligeledes tilvejebringe et mere økonomisk, økologisk landbrug på grund af lavere dødelighed, lavere arbejdsomkostninger og højere værdi af slagtekroppen på grund af forbedret kødkvalitet hos slagtedyrene. Man kunne sige at PorganiX er det manglende led i økologisk svinelandbrug.”

Mahmoud Shirali fortsætter: “Projektet indfører videnskabeligt beviste metoder inden for dyreavl i den økologiske svinelandbrugspraksis. Det vil yderligere specialisere det økologiske svinelandbrug i Danmark med  et state-of-the-art avlsprogram, og det vil tillade udvælgelse af dyr, der vil være overlegne i det økologiske produktionsmiljø i Danmark.”

Hos Økologisk Landsforening er formanden for Svineudvalget, Randi Vindfeldt, glad for, at projektet bliver søsat: “Jeg hilser det velkommen, at der nu for alvor kommer gang i avlsarbejdet målrettet robuste grise, der egner sig godt til den økologiske produktionsform. Vi har i Økologisk Landsforening selv deltaget i flere pilotprojekter på området gennem årene og er glade for, at der nu tages endnu et vigtigt skridt videre. Jeg håber, at producenter vil bakke op om initiativet, når de indkøber avlsgrise”.

Perspektiver

De vigtigste resultater af det tre-årige PorganiX-projekt vil være  

  • muligheden for at tilbyde alle danske, økologiske landmænd og frilandsproducenter  økologisk avlede søer, der er genetisk forbedrede i henhold til et økologisk avlsmål,
  • et videnskabeligt afprøvet avlsprogram, der kan understøtte økologisk landbrug i Danmark, og
  • udviklingen af genomteknologier og metoder, der kan implementeres i hvilket som helst avlsprogram på internationalt plan.

PorganiX-projektet prioriterer ikke kun højt udbytte men også dyrevelfærd og bæredygtighed, der er nøgleværdier for yderligere vækst i den økologiske svineproduktion.

Miljøstyrelsens støtteprogram GUDP (Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram) har bevilget godt 9,5 mio. DKK til PorganiX-projektet, der løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2020. I sin afgørelse har bestyrelsen lagt vægt på projektets vigtighed for den økologiske sektor, såvel som projektets forventning om et værdiløft for økologiske svineproducenter i både Danmark og udlandet.


For yderligere information

Projektleder Mahmoud Shirali 
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
mahmoud.shirali@mbg.au.dk