Aarhus Universitets segl

Nyt internationalt forskningsprogram for klima, biodiversitet og økosystemer

Med programmet ”Molecules to Ecosystems” sigter Europas førende biovidenskabelige forskningslaboratorium EMBL at koble den traditionelle molekylærbiologiske forskning til globale dagsordener om klima, biodiversitet og økosystemer. For at programmet skal lykkes, er det nødvendigt at få forskere fra forskellige faglige discipliner til at arbejde sammen. Programmet og dets betydning for dansk forskning bliver præsenteret ved et symposium på Aarhus Universitet den 3.-4. november 2022.

Programmet ”Molecules to Ecosystems” sigter mod at koble den traditionelle molekylærbiologiske forskning til globale dagsordener om klima, biodiversitet og økosystemer. Figur: EMBL
video
EMBL's video om det nye programme.

Dette nye program fra EMBL tager et solidt livtag med molekylære/genetiske/systembiologiske mekanismer på store spørgsmål, såsom økosystemers dynamik med miljøpåvirkninger og klimaændringer, mikrobiomers samspil og dynamik i alt fra havmiljø til menneske, og det komplekse samspil af celler og molekyler i humanbiologi. Med det nye EMBL program har de 28 medlemslande også tilført store ressourcer til at indfri disse mål.

Programmet vil udvide EMBL's område til at studere livets molekylære grundlag i sammenhæng med skiftende miljøer, transformere vores forståelse af livet på jorden og give potentielle løsninger på nogle af samfundets største trusler, såsom irreversibelt tab af biodiversitet, antimikrobiel resistens, forurening, klimaændringer, fødevaresikkerhed og nye pandemier.

I løbet af de seneste årtier har forskere fået stor molekylær viden ved at studere modelorganismer i laboratoriet, lige fra bakterier til dyr. Men levende organismer eksisterer ikke isoleret. Enhver organisme i naturen – lige fra plankton i havene til bakterier i den menneskelige tarm – er en del af et komplekst og dynamisk økosystem, der lever i et fællesskab med andre organismer, og i tæt samspil med de fysiske og kemiske rammer. Der er derfor behov for, at forskere fra forskellige faglige discipliner arbejder sammen om at forstå disse systemer og deres dynamik.

Visionen er at fremme forståelsen af økosystemer på molekylært niveau og studere livet i sammenhæng. Den resulterende grundforskning vil give en bedre forståelse for, hvad vi ved om livet på jorden og udvikle nye metoder til at løse store globale udfordringer.

EMBL bliver en aktiv spiller i medlemslandenes strategiske forskning

Formanden for symposiets organisationsudvalg professor Poul Nissen udtaler:

”Det nye EMBL program er et afgørende spring i ambition i de biovidenskabelige og medicinske discipliner om at bevæge sig fra et beskrivende niveau til fuld teori om komplekse, levende systemer, hvor man integrerer og modellerer data på dynamiske systemer i alle niveauer fra atomer og molekyler til organismer, økosystemer og biosfæren som et hele.”

”EMBL har derfor også taget et stort skridt mod at blive en aktiv spiller i medlemslandenes strategiske forskning på fx klima- og miljøspørgsmål og pandemier. EMBL har altid været en pioner på nye metoder og spørgsmål i molekylærbiologien, og symposiet på Aarhus Universitet bliver både et øjebliksbillede på den fremmeste forskning og et kig ind i fremtidens forskning, slutter Poul Nissen.”

DANEMO Symposium ”Molecular Ecosystems” d. 3.-4. november 2022

Programmet præsenteres på et symposium, som afholdes den 3.-4. november 2022 i Aulaen på Aarhus Universitet. Symposiet sigter mod at skabe kontakt med forskningsmiljøer i Danmark, som hidtil har været mindre orienteret mod molekylærbiologi og EMBL inden for disse felter. Ud over en præsentation af EMBL vil der blive givet en introduktion til de forskellige muligheder for finansiel støtte til at hjælpe til med at realisere programmet og for innovation afledt af resultater.

Symposiet henvender sig også stærkt til yngre forskere med fokus på de mange programmer for studenterudveksling, ph.d.-studier, postdoc- og gruppelederstillinger, forskningsstøtte og netværk i EMBL og med EMBO , der kan fremme karriereudvikling og forskningsnetværk i Danmark.

 Mere information

Professor Poul Nissen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
pn@mbg.au.dk - Mobil: 2899 2295