Aarhus Universitets segl

Nyt koncept for verdens bedst sælgende lærebog i plantefysiologi

Ian Max Møller og Simona Radutoiu fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet hjælper med at omlægge ikonisk lærebog i plantevidenskab mod løsningsbaseret læring.

Den ikoniske lærebog "Plant Physiology and Development" er blevet omfattende fornyet, da undervisningenen ved universiteterne er ændret drastisk, idet der nu er en efterspørgsel efter online, interaktiv læring med videnskabsbaserede løsninger på problemer i den virkelige verden.

Det er ikke tit, at en grundlæggende lærebog bliver omfattende fornyet, men de seneste par år er undervisningen ved universiteterne ændret drastisk, idet der nu er en efterspørgsel efter online, interaktiv læring med videnskabsbaserede løsninger på problemer i den virkelige verden.

Da udgiver og redaktører af den ikoniske lærebog Plant Physiology and Development foretog en undersøgelse blandt det globale plantevidenskabelige samfund for at få kommentarer til en planlagt syvende udgave, blev behovet for bedre at forbinde plantebiologiens begreber med nye globale spørgsmål formuleret som en topprioritet.

De tre hovedredaktører, Lincoln Taiz fra University of California, Ian Max Møller fra Aarhus Universitet og Angus Murphy fra University of Maryland vidste, at de ville fokusere på at skabe vigtige forbindelser mellem, hvordan planter fungerer, og hvordan videnskab og teknologi kan adressere globale problemer inden for fødevareproduktion, vedvarende energi og miljømæssig bæredygtighed.

Bogen var halvejs med at blive redesignet og omskrevet, da Covid-19-pandemien ramte. Den efterfølgende globale omlægning til online læring førte til, at bogen blev mere tilpasset behovene for hybrid undervisning. Strukturen og indholdet af den syvende udgave af Plant Physiology and Development er blevet ændret, så den kan fortsætte med at være både en grundlæggende lærebog og en effektiv hybrid online ressource.

En ny måde at lære på

"Måden, de studerende lærer på, ændrer sig, og der er behov for mere integrerende tilgange til de studerendes undervisning," sagde Murphy. "Studerende leder efter viden og færdigheder, der sigter mod job, der går ud på at redde planeten. De indser, at viden om plantefysiologi og -udvikling er nødvendig for succesfuld udvikling af mere modstandsdygtige afgrøder og fødevareproduktionssystemer, der er under pres fra klimaændringer, større udbredelse af patogener og planteædere, konkurrence om begrænsning af ressourcer, miljøforurening og forstyrrelser af globale forsyningskæder."

Bogen, der bliver udgivet i sommer af Oxford University Press (OUP), betragtes som den autoritative tekst for bachelor- og kandidatstuderende, der studerer plantevidenskab, og den bruges i universitetsundervisningen over hele verden. Salgsfremmende materiale fra OUP beskriver bogen således:

Forhindring af klimaændringer, bevarelse af økosystemer og tilpasning af afgrødesystemer for at forhindre massesult vil kræve en international tværfaglig indsats af enorme proportioner, og plantebiologi er lige i centrum for handlingen. Som primære producenter giver planter levesteder og føde til resten af biosfæren. Kendskab til grundlæggende plantefysiologi vil derfor være påkrævet for at opnå meningsfulde indgreb i nøgleøkosystemer. Frem for alt vil planter spille en central rolle i bestræbelserne for at reducere den globale  netto kulstofemission.

Bogen indeholder en række bokse, Web Topics og Web Essays som behandler mulige bioteknologiske løsninger på de problemer, som klimaforandringer medfører for klodens planter. Bl.a. beskriver Simona Radutoiu fra AU kvælstofbindingen i planter, ligesom Simonas skitsering af udfordringer og løsninger med kvælstofmangel i fremtidens landbrug bliver fremhævet.

Produktionen af bogen i både papirudgave og forbedret e-bogsformat førte til udvikling af integrerede læringsmål og selvevalueringsquizzer for hvert kapitel.

Plant Physiology and Development 7. udgave vil være tilgængelig som e-bog og i trykt form til det akademiske år 2022-2023.


Mere information

Professor Emeritus Ian Max Møller
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
ian.max.moller@mbg.au.dk - +4520872100