Aarhus Universitets segl

Nyt sigtekorn identificeret til kræftbehandling med albuminaktiveret anticancer-medicin

Forskere fra NanoPharmaceutical Lab ved Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, ledet af lektor Ken Howard har sammen med forskere fra Albumedix Ltd. identificeret et nyt mål for behandling af flere kræftformer. Dette kan bane vejen for effektiv levering af stoffer ind i kræftceller ved at udnytte blodproteinet albumins egenskaber til at bære næringsstoffer.

Skematisk præsentation af albumin-molekyle, som interagerer med den neonatale FcRn receptor. Grafik udarbejdet og -leveret af Albumedix Ltd.

I 2014 havde lektor Ken Howard (iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik) og forskere fra det albumin-fokuserede bioteknologiselskab Albumedix en vision, der skulle udnytte albumins transportegenskaber til levering af lægemidler direkte i sygdomsceller. Dermed sikres en mere effektiv og sikrere behandling for patienterne (1).

 

I dag er der taget et stort skridt i retning af denne vision ved offentliggørelsen af et fælles patent mellem iNANO og Albumedix. Patentet beskriver overekspressionen af en albuminbindende receptor i flere kræftformer, som derved repræsenterer et nyt sigtekorn for direkte og specifik levering af lægemidler.

Albumin er et blodprotein, der har en fremtrædende rolle i transporten af næringsstoffer, der er nødvendige for sund cellevækst. Proteinets funktioner faciliteres af dens lange opholdstid i blodet, som skyldes dets interaktion med den neonatale Fc-receptor (FcRn). Albumins cellulære genbrugs-cyklus er afhængig af FcRn, hvilket er beskrevet i en artikel for nyligt udgivet af Howard et al. og Albumedix (2). Kræftcellers storforbrug af næringsstoffer ledte holdet til at undersøge om FcRn overproduceres i tumorer, om en eventuel overproduktion kunne bruges som en metode til at slukke næringstørsten, og om dette kunne forklare tidligere rapporteret akkumulering af albumin i tumorer (3).  

Ca. 500 biopsier fra kræftpatienter med en bred vifte af kræftformer blev stillet til rådighed af klinisk professor Torben Steiniche fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Patologi på Aarhus Universitetshospital. Screening af de ca. 500 biopsier ledte til identifikationen af overproduktionen af FcRn, hvilket er et banebrydende resultat som danner grundlaget for det offentliggjorte patent. Desuden udviste Albumedix' konstruerede rekombinante albuminer (Veltis®), der var specielt designet med en hidtil uset høj affinitet over for denne receptor, større akkumulering i tumorer implanteret i mus. Dette ansporer til en potentiel strategi for stedspecifik levering af lægemidler mod kræft uden toksiske bivirkninger sammenlignet med konventionel anti-cancer medicin.

"Dette er spændende arbejde. Det giver potentiale til stedspecifik målretning af stoffer til kræftceller, og dermed overvinde en stor hurdle inden for kræftbehandlinger. Opfindelsen er baseret på en velfunderet videnskabelig begrundelse og biologisk forståelse, og blev udført i kraft af vores langvarige forhold til Albumedix med generøs støtte fra Innovationsfonden. At udnytte transportegenskaberne af et naturligt protein i stedet for at være afhængig af komplicerede design for veje til levering af lægemidler giver potentielt en kortere vej til klinikken. Fokus er nu på inkorporering af anti-cancer lægemidler i albuminer opnået gennem fortsat stærk interaktion og samarbejde med Albumedix Ltd." siger lektor Ken Howard (Aarhus Universitet)

"Gennem et godt og langt samarbejde med Ken Howard og hans gruppe på iNANO, faciliteret af et tilskud på 9 mio. DKK. fra Innovationsfonden, er vi tættere på bedre at forstå det fulde potentiale af vores konstruerede albuminer i kampen mod kræft - en kamp hvor Albumin-aktiverede terapier kan give en alternativ behandlingsmetode", siger Jason Cameron, Science Director ved Albumedix Ltd.


Patenttitel: “Identification and treatment of tumors characterized by an overexpression of the neonatal Fc receptor

Patentnummer: WO2018/082758

Opfindere: Kenneth Alan Howard (AU, iNANO), Jason Cameron (Albumedix Ltd.), Maja Thim Larsen (AU, iNANO), Frederik Dagnæs-Hansen (AU, Institut for Biomedicin)


 

Kontakt:

Lektor Kenneth Howard
iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Tel. +45 87155831 - Email: kenh@inano.au.dk

Chief Operating Officer Jonas Skjødt Møller
Albumedix Ltd.                   
Tlf. +45 4446 2227 - Mail jsqm@albumedix.com


 

Referencer:

1.      http://scitech.au.dk/en/about-science-and-technology/current-affairs/news/show/artikel/kroppens-eget-transportprotein-kan-goere-laegemidler-mere-effektive/

2.      Esben G. W. Schmidt, Michael L. Hvam, Filipa Antunes, Jason Cameron, Dorthe Viuff, Birgitte Andersen, Nanna N. Kristensen, Kenneth A. Howard* (2017). Direct demonstration of an FcRn-driven endosomal sorting pathway for cellular recycling of albumin. Journal of Biological Chemistry, 292 (32), 13312-13322.

3.      Matsumura, Y. and H. Maeda, A new concept for macromolecular therapeutics in cancer chemotherapy: mechanism of tumoritropic accumulation of proteins and the antitumor agent smancs. Cancer research, 1986. 46(12 Pt 1): p. 6387-92.