Aarhus Universitets segl

Øgede midler til forskning i mekanismerne bag kolesteroloptag

Med en bevilling på 6.181.260 kr. fra Det Frie Forskningsråd får Bjørn Panyella Pedersen nu bedre muligheder for at øge forskningsindsatsen til at få en bedre forståelse af mekanismerne bag kolesteroloptag.

Alle har hørt om ”kolesteroltal” og farerne ved forhøjet kolesterol. Forhøjet kolesterol er en hovedårsag til hjertekarsygdommer, men hvad færre tænker på er at kolesterol er en vigtig bestanddel af alle celler og nødvendig for en lang række af kroppens vigtige funktioner. F.eks. er hormoner som østrogen og testosteron dannet ud fra kolesterol.

Kolesterol transporteres rundt i kroppen med blodet omgivet af en skal af fedt og protein. I kroppens celler bliver denne skal nedbrudt og kolesterol indarbejdet i cellen. Dette er en fundamental process, ikke bare for mennesker, men for alle dyr og planter.

Det første trin i processen er at integrere kolesterol med cellens andre fedtstoffer i cellemembranen. Bjørn Panyella Pedersens forskningsprojekt undersøger dette vigtige trin ved brug af biofysiske og strukturbiologiske metoder såsom elektronmikroskopi og røntgenanalyse på partikelacceleratorer, også kaldet ”verdens kraftigste mikroskoper”, der gør det muligt at se den tredimensionelle struktur af biologiske prøver på atomart niveau.

Resultaterne af Bjørn Panyella Pedersens og hans forskningsgruppes arbejde leder til en bedre forståelse af mekanismerne bag kolesteroloptag, en process med stor medicinsk relevans.

Artiklen er baseret på en pressemeddelelse fra Det Frie Forskningsråd.

Læs også nyhedsartiklen: Gentænkning af hvordan kolesterol optages i celler.


Mere information

Lektor Bjørn Panyella Pedersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
bpp@mbg.au.dk – 2972 3499