Aarhus Universitets segl

Pernille Nedergaard Madsen: Med kurs mod en dybere forståelse af translationsprocessens dynamiske aspekter

Ph.d.-forsvar, torsdag den 27. juni 2024, Pernille Nedergaard Madsen

Pernille Nedergaard Madsen

tRNA-selektion repræsenterer et kritisk trin under proteinsyntese ved at forhindre fejlinkorporering af forkerte aminosyrer. I løbet af sit ph.d.-studie har Pernille Nedergaard Madsen etableret en pipeline af metoder, der danner et solidt fundament for fremtidige studier af den strukturelle dynamik af eukaryotisk elongeringsfaktor 1A under translationel afkodning. Pernille designede og anvendte en strategi for effektiv konstruktion, produktion og karakterisering af gær eEF1A varianter, hvilket muliggør fremtidige studier af elongeringsfaktorens dynamiske egenskaber med en avanceret enkelt-molekyle mikroskopiteknik.

Afdækning af elongeringsfaktorens dynamiske adfærd under translation vil give en bedre forståelse af mekanismerne bag tRNA-selektion og kan have en stor betydning i terapeutiske og bioteknologiske henseender, herunder design af nye kræftbehandlinger og lægemidler mod multiresistente bakterier.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 27. juni 2024 kl. 13:00
Sted: Bygning 1871, lokale 120, Auditorium Nucleus, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Structural dynamics of yeast eEF1A during translation – Design of a pipeline for efficient engineering of eEF1A variants for single-molecule microscopy
Kontaktinfo: Pernille Nedergaard Madsen, e-mail: pnm@mbg.au.dk, tel.: +45 40459896
Bedømmelsesudvalg:
Professor Suparna Sanyal, Department of Cell and Molecular Biology, Uppsala University, Sweden
Lektor Michael Askvad Sørensen, Department of Biology, University of Copenhagen, Denmark
Lektor Anni Hangaard Andersen (chair), Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark
Hovedvejleder:
Lektor Charlotte Rohde Knudsen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.