Aarhus Universitets segl

Henriette Sylvain Thomsen: Cirkulære RNA’er og deres protein partnere

Ph.d.-forsvar, mandag d. 11. oktober 2021. Henriette Sylvain Thomsen

Henriette Sylvain Thomsen
Henriette Sylvain Thomsen

Med den nylige opdagelse af cirkulære RNA’er (circRNA’er), er vores forståelse af genomets kompleksitet blevet yderligere udvidet. Disse biomolekyler er unikke i deres lukkede struktur, og de er blevet associeret med en bred vifte af biologiske processer i mange forskellige celletyper. Den nuværende viden om funktionen af circRNA’er inden i cellerne er dog stadig begrænset.

Under sine Ph.d.-studier har Henriette Sylvain Thomsen undersøgt circRNA’er og deres interaktioner med proteiner, heraf særligt for en gruppe associeret med stress granulater. Under cellulær stress kan der dannes en speciel type membranfrie rum kaldet stress granulater (SGs) inde i cellens cytoplasma. Baseret på transktriptom-analyser har Henriette Sylvain Thomsen fundet at nogle circRNA’er akkumulerer inden i SGs sammen med andre RNA’er. Derudover har hun vist at udvalgte circRNA’er binder SG-proteiner, og hun har undersøgt, hvorvidt circRNA’er kan påvirke SG-dannelse under cellulær stress f.eks. gennem disse protein-interaktioner.

De opnåede forskningsresultater placerer circRNA’er i en ny kontekst af stress granulater og deres dynamikker, samt fremhæver circRNA’er som potente platforme for protein-interaktioner.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Naturvidenskabeligt fakultet, Aarhus Universitet. Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: mandag d.11. oktober 2021, kl.16:00
Sted: Online. Send mail til Christian Kroun Damgaard ckd@mbg.au.dk for at modtage et link til forsvaret.
Afhandlingens titel: Functional impact of circular RNA-protein interactions
Kontakt informationer: Henriette Sylvain Thomsen, e-mail: henriettesylvainthomsen@mbg.au.dk, tlf.: +45 40179151 

Bedømmelsesudvalg:
Professor Brage Storstein Andresen, Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Southern Denmark

Professor Christine Mayr, Gerstner Sloan Kettering Graduate School of Biomedical Sciences, Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Associate professor Anni Hangaard Andersen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University (chair)

Hovedvejleder:
Lektor Christian Kroun Damgaard, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.