Aarhus Universitets segl

Undersøgelse af Carbon-Phosphorus Lyase’s rolle i nedbrydningen af fosfonater - Fra aerob til anaerob

Ph.d.-forsvar, tirsdag d. 11. juni 2024, Nycoll SuiChing Ong

Nycoll Sui Ching Ong. Foto: Lisbeth Heilesen

Under sit ph.d.-studier forskede Nycoll S. C. Ong i E.coli’s Carbon-Phosporus (C-P) Lyase kompleks. Grundstoffet fosfor (P) er essentielt for liv, og når den bio-tilgængelige uorganiske fosfat er begrænset, afsøger mikroorganismer andre fosfor-kilder som f.eks. fosfonater (Pns), der defineres ved deres meget stabile C-P-binding. Pns spiller en stor rolle i biogeokemisk recirkulering og metanproduktion, og antibiotikaet fosfomycin samt ukrudtsdræberen glyphosat, bedre kendt som Roundup®, er blot nogle eksempler på Pns.  Det 340 kDa heterododecameriske C-P Lyase kompleks fra E.coli katalyserer konverteringen af en bred vifte af Pns til kulbrinter og uorganisk fosfat, som derefter kan udnyttes af bakterien. Nycoll S. C. Ong karakteriserede enzymkomplekset både i aerobe og anaerobe betingelser ved hjælp af kryo-elektronmikroskopi. De nye forskningsresultater bidrager til en bedre forståelse af, hvordan de 12 dele af komplekset samarbejder med at styre de komplicerede biokemiske processer, der nedbryder Pn.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Tirsdag den 11. juni 2024 kl. 13:00
Sted: Bygning 1871, lokale 120, Auditorium Nucleus, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Universitetsbyen 81, 8000 Aarhus
Afhandlingens titel: Understanding the Molecular Mechanism of Escherichia coli Carbon-phosphorus Lyase Complex
Kontaktinfo: Nycoll SuiChing Ong, e-mail: nycoll-o@mbg.au.dk, tlf.: +45 91655339
Bedømmelsesudvalg:
Forsker Vincent Chaptal, Molecular Microbiology and Structural Biochemistry, CNRS, Frankrig
Group leader Yvain Nicolet, Institut de Biologie Structurale, CEA, CNRS, og University Grenoble Alpes, Frankrig
Lektor Christian K. Damgaard (forperson), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Hovedvejleder:
Professor Ditlev Egeskov Brodersen, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.

Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS), Jens Baggesens Vej 53, bygning 5221, 8200 Aarhus N.