Aarhus Universitets segl

Ph.d.-studerende hjælper institut med at blive endnu grønnere

En gruppe ph.d.-studerende fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, har sat sig for at gøre deres institut endnu grønnere. De har derfor nedsat et udvalg kaldet greenMBG, der skal komme med forslag til, hvilke initiativer der skal til for at realisere deres mål.

Nogle af de ph.d.-studerende bag projektet greenMBG (fra venstre): Malte Grewoldt, Astrid Pold Vilstrup, Oscar Gabriel Sevillano Quispe, Maria Meisner Larsen, Anna Marie Martyn og Christian Enrico Rusbjerg-Weberskov. Derudover deltager Martin Høgholm Jørgensen og Julie Lund Petersen også i projektet (foto: Lisbeth Heilesen)
Temperaturen for fryserne er nu ændret fra -80oC til -70oC (foto: Lisbeth Heilesen)
greenMBG

Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) ved Aarhus Universitet er i forvejen i front med genbrug af plasticaffald og brugt udstyr, og nu har en gruppe ph.d.-studerende fra instituttet nedsat et udvalg – greenMBG – der har til formål at gøre instituttet endnu grønnere.

Som et første initiativ har greenMBG-udvalget opfordret alle til at ændre temperaturen på instituttets mere end 30 ultra low temperature frysere fra -80oC til -70oC. Denne lille ændring alene vil reducere de energikrævende fryseres energiforbrug med op til 50% uden at påvirke prøvernes holdbarhed.

Som et andet initiativ har greenMBG indbudt alle medarbejdere og studerende ved instituttet til et møde, hvor de vil vise interesserede, hvorledes man med fordel kan reducere forbruget af engangsplast samt sortere og genbruge endnu mere af affaldet fra laboratorierne.

Ph.d.-studerende har i forvejen en meget travl arbejdsdag med forskning og undervisning, men de har alligevel følt, at de måtte gøre noget for at ændre tingene.

GreenMBG-udvalget:

”I kølvandet på en inspirerende workshop omkring bæredygtighed i laboratoriearbejde på instituttets ph.d.-konference sidste år var vi en gruppe, der ønskede at gøre noget for at reducere den klimabelastning, der følger med laboratoriearbejde. Vi vil med dette initiativ sætte fokus på de ting, vi kan gøre for at blive mere bæredygtige og få bæredygtighed til at blive en naturlig del af hverdagen i laboratorierne på MBG.”

Denne bæredygtige tankegang inden for forskningslaboratorier vinder frem blandt universiteter verden over. De ph.d.-studerende ønsker at bruge den erfaring, der er opnået ved andre universiteter til at gøre MBG mere bæredygtigt, og håber derved at få andre institutter ved AU til at tage samme skridt for at forbedre miljøet.

Mere information

Spørgsmål og idéer til greenMBG kan sendes til green.mbg@list.au.dk

Labbook-siden 'greenMBGs'

og på twitter@mbg_green