Aarhus Universitets segl

Plant2Food skal bringe Danmark i front inden for udviklingen af plantebaserede fødevarer

Den nye samarbejdsplatform Plant2Food skal sætte fart på udviklingen af plantebaserede fødevarer. Her skal forskere og virksomheder sammen udforske komplekse problemstillinger inden for plante- og fødevarevidenskab og dele ny viden på tværs af sektorer – uden at tage patent på resultaterne. Novo Nordisk Fonden støtter platformen med op til 200 mio. kr. over de næste fem år.

En mark med hestebønner (foto: Marcela Mendoza Suárez, MBG, AU)

Den nye samarbejdsplatform Plant2Food skal være samlingspunkt for forskere og virksomheder, som ønsker at gå sammen om at løse nogle af de komplekse problemer, som ligger i udviklingen af plantebaserede fødevarer – og de deler resultaterne frit og kvit med omverdenen.

Platformen baserer sig på åbent samarbejde, som indebærer, at ny viden, som skabes gennem platformen, bliver tilgængelig for alle, så flere virksomheder og forskere kan drage nytte af den samme viden. Det overordnede formål er at accelerere den samlede udvikling af nye plantebaserede fødevarer. Det skal ske ved at skabe bedre samarbejde mellem plante- og fødevarevidenskab og på tværs af de relevante sektorer:

”Vi kommer kun i mål med klimaproblematikken og 2030-planen, hvis vi skaber nogle bedre og mere bæredygtige fødevarer. Det kræver samarbejde mellem forskere og virksomheder – også internt i branchen. Vi kan simpelthen ikke nå det, hvis vi ikke samarbejder og deler viden,” siger Trine Kastrup Dalsgaard, der er lektor ved Institut for Fødevarer på Aarhus Universitet.

Fakta om Plant2Food

Plant2Food er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Wageningen University & Research i Holland. Som partnere i platformen får de fire universiteter adgang til de forskningsmidler, som størstedelen af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil gå til. Midlerne skal bruges til at udforske problemstillinger, der bliver defineret i samarbejde med mindst én virksomhed – og allerhelst flere. 

Plant2Food er en Open Innovation in Science (OIS)-platform, hvor omdrejningspunktet er åbent forskningssamarbejde. Det indebærer, at de universiteter og virksomheder, der er med i platformen, publicerer alle resultater fra de åbne forskningsprojekter, og at der ikke udtages intellektuelle rettigheder (IP). Det giver mulighed for, at forskere og virksomheder kan udvikle projektideerne sammen og komme hurtigere ud over stepperne, når parterne er blevet enige om et forskningsprojekt. At forskningen er åben giver samtidig mulighed for, at alle kan videreudvikle resultaterne og eventuelt anvende dem til kommercielle formål.

Partnerne i Plant2Food er:

  • Aarhus Universitet
  • Københavns Universitet
  • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
  • Wageningen University & Research, Holland
  • Food & Bio Cluster Denmark

Det er anden gang, Novo Nordisk Fonden støtter udviklingen af en OIS-platform. I 2020 bevilgede fonden 54,5 mio. kr. til Open Discovery Innovation Network (ODIN), som har pharma- og biotekindustrien som omdrejningspunkt.

Forskere og virksomheder skal løse kompleks opgave i fællesskab

Plant2Food er en Open Innovation in Science (OIS)-platform, hvor omdrejningspunktet er åbent forskningssamarbejde. Det indebærer, at de universiteter og virksomheder, der er med i platformen, publicerer alle resultater fra de åbne forskningsprojekter, og at der ikke udtages intellektuelle rettigheder (IP). Det giver mulighed for, at forskere og virksomheder kan udvikle projektideerne sammen og komme hurtigere ud over stepperne, når parterne er blevet enige om et forskningsprojekt. At forskningen er åben giver samtidig mulighed for, at alle kan videreudvikle resultaterne og eventuelt anvende dem til kommercielle formål.

”Vi står over for en opgave, der er for kompleks til, at en enkelt forskningsgruppe eller virksomhed kan løse den alene. I Plant2Food vil vi krølle værdikæden, så både forskere og virksomheder kan få input fra uventet kant og dermed skabe løsninger, der ellers ikke ville ligge ligefor,” siger Marie Louise Conradsen, Head of Open Innovation in Science på Aarhus Universitet, hvor den nye platform bliver forankret.

De øvrige universitetspartnere i platformen er Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Wageningen University & Research i Holland. Som partnere i platformen får de fire universiteter adgang til de forskningsmidler, som størstedelen af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil gå til.

Samarbejde skal skabe den perfekte plantebøf

En særlig detalje ved Plant2Food er, at al den viden, som udvikles, skal lægges åbent frem, så alle kan bygge videre på resultaterne. Det kunne umiddelbart lyde som en udfordring for virksomheder, der gerne vil kunne tjene penge på deres ideer – men det afholder på ingen måde ingrediensvirksomheden KMC, der leverer plantebaserede ingredienser til en lang række fødevareproducenter, fra at være med, fortæller Line Bach Christensen, der er R&D Director i KMC:

”Lige nu fylder det, at forbrugerne ikke er med på det her. Løsningen må være at udvikle endnu bedre produkter, men vi kan ikke skabe den perfekte plantebøf alene. Vi er nødt til at stå sammen som branche og samtidig arbejde sammen med universiteterne, som har en stor og vigtig viden. Og det skal gå hurtigt. Derfor er Plant2Food et kærkomment initiativ, der kan accelerere udviklingen af mere bæredygtige fødevarer”.

En af Danmarks største fødevarevirksomheder, Arla, glæder sig til de nye samarbejder og håber, at det kan bane vejen for, at planter fremover kan indgå i et endnu større omfang i Arlas produktportefølje:

”Vi er alle sammen enige om, at vi skal have mere grønt ind i vores kost i den vestlige verden. Min forhåbning er, at vi kan finde afgrøder, der kan levere protein, fibre og andre næringsstoffer, der enten alene eller som en integreret del af sammensatte fødevarer kan understøtte en sund og velsmagende kost, der samtidig er bæredygtige og kan sammensættes til en overkommelig pris,” siger Henrik Jørgen Andersen, der er Executive R&D Advisor hos Arla Foods amba.

Hestebønnen er vores favorit

Danmark er et stærkt landbrugsland, der producerer fødevarer af høj kvalitet. Sådan skal det også være i fremtiden, men nye afgrøder kommer sandsynligvis til at fylde på markerne rundt om i landet:

”Når vi snakker om at skabe planteprotein her i landet, er hestebønnen vores favorit. Den giver et højt udbytte, er fyldt med protein og er ikke så følsom overfor sygdomme. Men for at forædle hestebønnen til en perfekt, dansk afgrøde skal vi bruge input fra de virksomheder, der skal udvikle, producere og sælge fødevarerne – derfor glæder jeg mig meget til at arbejde endnu tættere sammen med dem,” siger Stig Uggerhøj Andersen, der er lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik på Aarhus Universitet.

Food & Bio Cluster Denmark er national klynge for små og store virksomheder, vidensinstitutioner og andre organisationer, der arbejder inden for fødevare- og bioressourcesektoren. I Plant2Food vil Food & Bio Cluster Denmark fungere som bindeled mellem forskere og industri, så den forskning, der udføres på universiteterne, bliver videreformidlet og omsat til praksis i virksomhederne:

”Fødevareindustrien jagter nye, innovative løsninger inden for plantebaserede fødevarer for at imødekomme et voksende marked. For eksempel efterspørges i høj grad nye råvarer, som er dyrket i Danmark, og som kan bidrage med forbedrede smagsoplevelser. Netop derfor har vi behov for forskning i nye råvarer og sortsudvikling af eksisterende proteinafgrøder, som har gode dyrkningsegenskaber i det danske klima. Et forbedret råvaregrundlag kan medvirke til, at hele den plantebaserede fødevareindustri kan blive en ny styrkeposition for den danske fødevareindustri,” siger direktør Lars Visbech Sørensen, som understreger, at Food & Bio Cluster Denmark allerede er i dialog med en lang række virksomheder, der har behov for nye og langsigtede løsninger.

For mere information:

Trine Kastrup Dalsgaard, lektor ved Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
Tel.: 22 41 09 42
Email: trine.dalsgaard@food.au.dk

Henrik Jørgen Andersen, Executive R&D Advisor, Arla Foods amba
Tel.: 20 95 12 41
Email: hejan@arlafoods.com

Line Bach Christensen, R&D Director, KMC
Tel.: 40 64 88 95
Email: lbc@kmc.dk

Stig Uggerhøj Andersen, lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Tel.: 20 74 71 36
Email: sua@mbg.au.dk