Aarhus Universitets segl

Planteforædlere og forskere samarbejder om næste generation af bælgplanter for at reducere manglen på planteprotein i Europa

Professor Stig Uggerhøj Andersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet deltager i et europæisk konsortium ”Legume Generation”, der har til formål at udvikle planteforædling for at gøre bælgplanter mere produktive og rentable for europæiske landmænd. Konsortiet er blevet tildelt 7 mio. Euro fra EU og Storbritannien til projektet.

Sammen med 32 partnere fra 16 lande er professor Stig Uggerhøj Andersen (orange jakke) fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet en del af et europæisk konsortium "Legume Generation", som har til formål at udvikle planteforædling for at gøre bælgplanter mere produktive og rentable for europæiske landmænd (foto: J.-S. Himpe, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research)

Vi har brug for bedre bælgplanter for at hjælpe landmændene med at imødekomme Europas efterspørgsel på planteprotein. Legume Generation-konsortiet har 32 partnere fra 16 lande, herunder New Zealand og USA. De driver tilsammen mere end 40 forædlingsprogrammer for bælgplanter. Forædlerne vil i Legume Generation gå sammen med Europas førende forskningsorganisationer på området for at styrke forædlingen af sojabønner, lupiner, ærter, linser, hestebønner og kløver. Legume Generation løber fra september 2023 til februar 2028.

Bælgfrugter er gode for vores helbred og miljøet

I lyset af klimaforandringerne, den faldende biodiversitet og fordelene ved plantebaserede fødevarer er bælgplanter en fordel for både vores og planetens helbred. Linser, sojabønner, lupiner, ærter og bønner og deres slægtninge fikserer deres eget kvælstof fra luften i symbiose med jordbakterier og giver os proteinrige frø, som er nøglen til en sund og bæredygtig kost. At øge produktionen af dem i Europa gør landbrugssystemerne mere mangfoldige, modstandsdygtige og bæredygtige. Deres blomster er en kilde til pollen for insekter, og derudover er kløver meget værdifuld i bæredygtige landbrugssystemer med græsarealer.

Løsning på Europas mangel på planteprotein

På trods af alle fordelene og behovet for at ændre vores dyrkning og forbrug af planteprotein, dyrkes bælgplanter relativt sjældent af europæiske landmænd og udgør kun 2-3% af dyrkningsarealet. En del af årsagen til dette er, at investeringer i forædling begrænses af, at de private planteforædlere af disse afgrøder ikke får meget ud af det økonomisk. Legume Generation-konsortiet forsøger at løse dette problem ved at skabe nye strukturer for samarbejde mellem bælgplanteforædlere og offentlig forskning. Det sætter seks artsspecifikke innovationsfællesskaber i centrum for indsatsen for at forbedre bælgplanteafgrøder. De vil hver især samle genetiske ressourcer, ekspertise inden for datahåndtering, genetik og testning og fokusere på forædlingen af deres afgrødearter til gavn for forædlerne.

Legume Generation forsøger at medvirke til en europæisk proteinomstilling

Måden vi fremskaffer og bruger planteprotein har en enorm indflydelse på verden. Europæisk landbrug er domineret af stivelsesrige kornsorter, hvoraf en stor del bruges til at fodre dyr, så de fleste af os kan få en kost, der er rig på animalske fødevarer. Dette højproduktive landbrugssystem med en stor husdyrsektor i EU og Storbritannien bruger omkring 10 millioner tons kvælstofgødning (fra naturgas) og det, der svarer til omkring 35 millioner tons proteinrig soja, som for det meste er importeret. De deraf følgende miljøproblemer skyldes i høj grad og i sidste ende, at mange europæere indtager animalske fødevarer langt ud over de offentlige kostråd. Protein består af ca. 16 % kvælstof. Det meste af kvælstoffet i protein går tabt til miljøet, når proteinet bruges til at fodre dyr. Derfor er animalske fødevarer forbundet med en lang række kvælstofrelaterede problemer (nitrat, ammoniak og nitrogenoxid).

At øge produktionen af bælgfrugter i Europa er en del af en tostrenget løsning. Den diversificerer afgrødeproduktionen og reducerer samtidig afhængigheden af kvælstofgødning. Samtidig passer en øget produktion af bælgplanter til fødevarer godt sammen med den voksende efterspørgsel på plantebaserede proteinrige fødevarer. Det understøtter EU's "fra jord til bord"- og biodiversitetsstrategier.

Konsortiet koordineres af Dr. Lars-Gernot Otto ved IPK og Dr. Donal Murphy-Bokern fra Lohne i Tyskland.

Nyhedsartiklen er baseret på en artikel udarbejdet af Donal Murphy-Bokern.

Mere information om Legume Generation projektet: www.legumehub.eu/legume-generation/


Mere information

Professor Stig Uggerhøj Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
sua@mbg.au.dk