Aarhus Universitets segl

Poul Nissen er udpeget som dansk delegeret for det styrende organ af European Molecular Biology Laboratory

Dansk forskning skal fortsat drage nytte af det verdensførende europæiske kraftcenter inden for molekylærbiologi. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har netop udpeget AU-professor til at lede denne opgave.

Professor Poul Nissen er udpeget som dansk delegeret for det styrende organ af European Molecular Biology Laboratory (EMBL) (foto: Lars Kruse, AU)

Danmark er ét af de i alt 28 medlemslande i Det Europæiske Molekylær Biologiske Laboratorium, forkortet EMBL. Medlemskabet betyder, at danske forskere har adgang til de højt specialiserede faciliteter og forskningsinfrastrukturer, som EMBL driver rundt omkring i Europa. Forskningsmiljøet favner desuden grundforskning i molekylærbiologiske mekanismer i mennesker og naturen generelt og har stort fokus på uddannelse og karriereudvikling i biovidenskaberne.

EMBL er et af verdens førende forskningslaboratorier og desuden et væsentligt aktiv for dansk lægemiddel- og biotekindustri. 

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udpeger hvert 3. år en videnskabelig delegeret, som skal repræsentere Danmarks interesser i EMBL’s styrende og finansielle organ EMBL Council.  Det sikrer samtidig koordination med de danske forskningsmiljøer og en god opmærksomhed på de mange muligheder for at styrke danske biovidenskaber gennem EMBL I år overdrages stafetten således til Aarhus Universitet og til professor Poul Nissen. Han overtager rollen fra Professor Kaare Teilum fra Københavns Universitet. 

Rådgiverrolle skal sikre optimalt udbytte for dansk biovidenskab

Hvervet som videnskabelig delegeret indebærer desuden rådgivning af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen omkring relevante forskningsmæssige anliggender af national interesse, som kan give Danmark et optimalt udbytte af medlemskabet, såsom at tilknytte danske forskningsmiljøer til nye udviklinger i forskningsprogrammet for EMBL.

EMBL har altid være tæt på forskningen i Aarhus med strukturbiologi og de tidligste udviklinger inden for proteomics, og senest det neurovidenskabelige center DANDRITE, som er den danske afdeling af det nordiske EMBL-partnerskab for molekylærmedicin. Tilsvarende i de øvrige danske miljøer, ikke mindst København.

”EMBL har enorm betydning som frontløber og karriereudviklingsplatform for biovidenskaberne og det er i største interesse for Danmark at fastholde et tæt parløb med EMBLs udvikling - jeg ser virkelig frem til dette arbejde, og håber at kunne være med til at sikre en bred gennemslagskraft over hele landet," fortæller Poul Nissen.

Derudover handler det om, at udbrede kendskabet til mulighederne i EMBL og EMBO for den enkelte forsker og forskergrupper i de danske forskningsmiljøer. Følgeforskningscentret DANEMO har denne opgave og er oprettet som et tæt samarbejde mellem alle danske universiteter og forskningsstyrelsen.

Poul Nissen overtager posten fra den 1. oktober og tre år frem.

Læs mere om EMBL og faciliteterne