Aarhus Universitets segl

Poul Nissen er valgt til medlem af Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab

Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut ved Aarhus Universitet er blevet valgt til Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.

Professor Poul Nissen

For at blive medlem af Videnskabernes Selskab skal man have ydet en væsentlig indsats på et område inden for grundforskningen.

Man kan ikke melde sig ind i Videnskabernes Selskab. Medlemmerne foreslår og vælger en gang årligt nye medlemmer.

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, som er stiftet i 1742, og som har HM Dronning Margrethe som protektor, virker for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Det fungerer som samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. 

Selskabet samarbejder med tilsvarende akademier verden over, med internationale organisationer og med danske myndigheder. Det udgiver videnskabelige publikationer og søger bl.a. gennem alment forståelige offentlige foredrag at udbrede forståelse for videnskabelig forsknings natur og betydning.

Foto i høj opløsning

9.5.2008