Aarhus Universitets segl

Poul Nissen modtager Anders Jahre-prisen

Professor Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, har sammen med en norsk forsker modtaget Anders Jahres medicinske pris for yngre forskere. Prisen er på 400.000 kr. Sammen med hovedprisen på 1.000.000 kr. bliver den blandt medicinere kaldet ”den lille nobelpris” og er en af de mest prestigefyldte priser inden for medicinsk forskning i de nordiske lande. Anders Jahre-prisen er blevet uddelt af Universitetet i Oslo siden 1960.

Poul Nissen

Strukturel biologi

Poul Nissen har fået tildelt prisen for sit arbejde med "klarlægning af vigtige celleproteiners struktur knyttet til proteinsyntese og membrantransport".

Poul Nissen var tidligere på Yale University en central person i strukturbestemmelse af ribosomet ved anvendelse af røntgenkrystallografiske metoder. Ribosomet er en stor samling af protein- og RNA-molekyler i cellen, som aflæser den genetiske information og syntetiserer cellens nye proteiner. Forskerholdet på Yale kunne blandt andet vise, at denne proteinsyntese er katalyseret af RNA. Hermed fandt man et centralt bevis for, at liv i tidernes morgen sandsynligvis er begyndt med RNA. Samtidig indledte man en udforskning på atomart niveau af en række antibiotikas hæmmende virkning på bakteriers ribosomer. Det anvendes i dag til at udvikle nye antibiotika, der overvinder resistensmekanismer.

Som leder af sin egen forskningsgruppe på Aarhus Universitet har Poul Nissen i de senere år bidraget med studier af en såkaldt kalciumpumpe, som tilhører en større familie af ionpumper. Ionpumper er proteiner, som befinder sig i cellemembraner, hvor de opretholder store koncentrationsforskelle af bestemte ioner over membranen. Proteinfamilien omfatter også natrium-kaliumpumpen, som blev opdaget af Jens Chr. Skou, der modtog nobelprisen i kemi i 1997. I et tværfagligt samarbejde med professor Jesper Vuust Møller fra Afdeling for Biofysik på Aarhus Universitet har Poul Nissens laboratorium afdækket de grundlæggende mekanismer for kalciumpumpens funktion, så den nu forstås som en molekylær ”nanomaskine”. Det har siden haft den medicinske sidegevinst, at man nu undersøger kalciumpumpen som et mål for kræfthæmmende stoffer.

Poul Nissen er leder af Center for Strukturel Biologi, som består af i alt syv forskergrupper på Aarhus Universitet. Forskningen sigter mod at forstå og beskrive biokemi på det atomare niveau. Grundforskning i makromolekylers 3D-struktur har stor betydning for fremtidens bekæmpelse af sygdomme ved molekylærmedicinske og nanoteknologiske indgangsvinkler. Centret har således en række nationale og internationale samarbejdspartnere. Poul Nissen deltager også i iNANO-centret og neurocentret MIND ved Aarhus Universitet.

Poul Nissen har en lang række publikationer bag sig, heraf alene seks artikler i tidsskrifterne Science og Nature . Han har modtaget Ole Rømer-stipendiet fra forskningsrådet i 2000, Newcomb Cleveland-prisen i USA i 2002, Hallas-Møller-stipendiet fra Novo Nordisk Fonden i 2005 og Hede Nielsen-prisen i 2006. I år udnævntes han tillige som medlem af European Molecular Biology Organization (EMBO).

Poul Nissen, der er 39 år, er kandidat i kemi ved Aarhus Universitet fra 1993. Han erhvervede sin ph.d.-grad i 1997, og ph.d.-afhandlingen blev siden tildelt en guldmedalje fra Danmarks Naturvidenskabelige Akademi. Den 1. maj 2006 blev Poul Nissen udnævnt til professor.

Mere information

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Poul Nissen på telefon 8942 5025 eller e-postadressen pn@mb.au.dk

Universitetet i Oslo, pressemeddelelse: http://www.med.uio.no/jahre/pressem.html