Aarhus Universitets segl

Poul Nissen modtager Lundbeckfondens professorbevilling

Lundbeckfonden uddeler 232 mio. kr. til seks professorer, der hører til blandt de førende hjerneforskere i Danmark. Professorprogrammet er fondens hidtil største samlede uddeling.

Poul Nissen modtager 40 mio. kr. fra Lundbeckfondens professorprogram til at udføre banebrydende hjerneforskning. Foto: Lisbeth Heilesen

Hjernen skal højere op på dagsordenen. Derfor ønsker Lundbeckfonden med sit professorprogram at støtte udviklingen af stærke hjerneforskningsmiljøer centreret om internationalt anerkendte topforskere. En Lundbeckfonden professor forventes at bidrage til banebrydende forskning og være med til at udvikle og være engagerede mentorer for den næste generation af dygtige forskere.

-   ”Hjernen er vores mest komplekse organ. Den styrer stort set alle vores interaktioner med omverden, og samtidig rummer den vores psykiske identitet. Fordi hjernen er så kompleks, er der stadig store fundamentale huller i vores viden om, hvordan den virker, og hvad der går galt i en række sygdomme. Derfor har vi har valgt at sætte hjernen i centrum for Lundbeckfondens uddelinger,” siger Jan Egebjerg, forskningsdirektør i Lundbeckfonden.

-   ”Hjernesygdomme er en alvorlig trussel mod det enkelte individ og samfundsøkonomien - ikke mindst, fordi verdens befolkning bliver ældre. Det er derfor vigtigt, at vi som samfund hæver ambitionsniveauet, så Danmark kan udvikle sig til at blive en af verdens førende hjerneforskningsnationer. Et af Lundbeckfondens bidrag til den målsætning er vores professorprogram,” siger han.

Bevillingen giver mulighed for at tænke langsigtet

Poul Nissen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik og DANDRITE ved Aarhus Universitet vil med en seksårig bevilling på 40 mio. kr. undersøge specifikke proteiners og biomembraners tredimensionelle struktur og dynamik i neuroner fra atomar til subcellulært niveau. Han vil analysere og opstille funktionelle modeller på molekylært plan for at forstå de grundlæggende mekanismer, der opretholder og organiserer neuroner og forbindelserne mellem dem. Med avancerede teknikker som kryo-elektronmikroskopi vil han bl.a. studere en struktur i neuronerne, som kaldes Axonal Initial Segment, som er central for dannelse af nerveaktivitet og dermed for signalering i neurale netværk i hjernen.

-   ”Med denne meget fornemme bevilling fra Lundbeckfonden kan vi for alvor tænke langsigtet og investere i større overordnede spørgsmål og centrale metoder såsom elektronmikroskopi, som er afgørende for dansk hjerneforskning. Jeg er ualmindeligt taknemmelig for den tillid og gennemslagskraft Lundbeckfonden udstikker med deres professorprogram, og jeg ser frem til spændende projekter med fremragende kolleger i neurovidenskab,” udtaler Poul Nissen.


De øvrige fem modtagere af Lundbeckfondens professorbevilling er:

  • Jelena Radulovic, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet
  • Leif Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
  • Messoud Ashina, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Rigshospitalet Glostrup
  • Andreas Kjær, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet og Rigshospitalet
  • Ole Kiehn, Afdeling for Neurovidenskab, Københavns Universitet

Artiklen er baseret på en pressemeddelelse fra Lundbeckfonden.


Mere information om Poul Nissens forskning

Professor Poul Nissen

Institut for Molekylærbiologi og Genetik/DANDRITE
Aarhus Universitet
pn@mbg.au.dk – 2899 2295