Aarhus Universitets segl

Poul Nissen modtager Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris

Ved en ceremoni på Aarhus Universitet fredag den 28. maj 2010 hædres både nyuddannede og erfarne forskere. I alt otte videnskabsfolk, der alle startede karrieren på Aarhus Universitet, belønnes med anerkendelse og kontante forskningsbidrag for deres indsats.

Poul Nissen

Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris bliver i år uddelt til to internationalt anerkendte forskere, der begge begyndte karrieren på Aarhus Universitet. Det drejer sig om professor Poul Nissen, der stadig er tilknyttet Aarhus Universitet som centerleder, og Bjarne Stroustrup, der i dag er professor ved Texas A&M University.

Ved samme lejlighed modtager seks nyuddannede ph.d.-forskere Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-pris. Prismodtagerne er uddannet ved forskellige af universitetets hovedområder og repræsenterer dermed bredden i forskningen på Aarhus Universitet.

Se video fra prisoverrækkelsen

Poul Nissen

Banebrydende celleforskning med terapeutisk potientiale
Poul Nissen er født i 1967 og blev i 1993 kandidat i kemi fra Aarhus Universitet. Han erhvervede sin ph.d. i 1997 med en afhandling, der efterfølgende blev tildelt guldmedalje af Danmarks Naturvidenskabelige Akademi.

Som postdoc ved Thomas A. Steitz på Yale University bidrog Poul Nissen til den celleforskning, der i 2009 indbragte Steitz nobelprisen i kemi. Poul Nissen vendte i år 2000 tilbage til Aarhus Universitet for at fortsætte den forskning i cellepumpers virke, som Jens Chr. Skou (professor emeritus ved Aarhus Universitet) i 1997 også modtog en nobelpris i kemi for.

Poul Nissen blev i 2006 professor i proteinbiokemi og i 2007 udpeget som leder af det nyoprettede PUMPKIN (Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease) ved Aarhus Universitet. Den større indsigt i pumperne, som centrets forskning vil føre til, kan bruges til at udvikle nye og bedre behandlinger mod så forskellige lidelser som kræft, infektioner og hjertesygdomme.