Aarhus Universitets segl

Prestigefyldt europæisk bevilling til topforsker fra Aarhus Universitet

Det Europæiske Forskningsråd (European Research Council, ERC) har tildelt professor Poul Nissen fra Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, en forskningsbevilling på over 18 mio. kr.

Poul Nissen
- "Bevillingen er en stor anerkendelse af et verdensførende forskningsmiljø i strukturbiologi og cellemembraner på Aarhus Universitet," udtaler Poul Nissen. "Det giver os mulighed for at konkurrere på højeste internationale plan og udfordre nye mål i dette yderst kompetitive forskningsfelt (Foto: Lisbeth Heilesen)

Hvert år uddeler Det Europæiske Forskningsråd bevillinger til topforskere i Europa. De meget prestigefyldte ERC forskningsbevillinger skal fremme videnskabelig topkvalitet i EU ved at støtte og motivere de dygtigste og mest nyskabende forskere. Forskningsbevillingerne er stærkt eftertragede, og kun få modtagere udvælges blandt tusinder af internationale ansøgere, hvor dels hidtidige forskningsresultater og dels visionære ideer for ny forskning vurderes.

Poul Nissen og hans forskningsgruppe anerkendes inden for hovedområdet "Life Sciences and Medicine" blandt de bedste laboratorier i verden på basis af mange års strukturbiologiske studier af ribosomer og cellemembraner, hvor de bl.a. har kunnet vise, hvordan cellens ionpumper fungerer. Disse pumper kontrollerer og regulerer cellens indre og ydre miljø, og giver energi til kroppens signal- og transportprocesser såsom nerveimpulser i hjernen og nyrernes udskillelse af vand og salt. De er påvirket i mange sygdomstilstande såsom neurologiske lidelser og hjerte-karsygdomme, og er også centrale mål for udvikling af nye lægemidler og bioteknologiske anvendelser.

Udover Poul Nissen har to forskere fra Københavns Universitet ligeledes modtaget denne fornemme bevilling.

Kort Om ERC

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) er et initiativ under EU's 7. rammeprogram for forskning (FP7). Det blev oprettet af EU Kommissionen for at støtte frontlinjeforskning. I modsætning til den øvrige EU-støttede forskning, hvor forskningsområderne er politisk bestemt og mere anvendelsesorienteret, defineres ERC's forskningsområder af forskerne selv. Dets samlede budget er på 7,5 milliarder Euro (2007-2013).

Forskningsrådet repræsenteres af et uafhængigt videnskabeligt råd, som også informerer og udfører opgaver for kommisionen. Det skal fremme videnskabelig topkvalitet i EU ved at støtte og motivere de dygtigste og mest nyskabende forskere inden for alle forskningsdiscipliner.

Kontaktinformation

Professor Poul Nissen, Molekylærbiologisk Institut, Aarhus Universitet, e-mail: pn@mb.au.dk, mobil 2899 2295.

19.1.2010