Aarhus Universitets segl

Proteiner dæmper ubrugelig genaktivitet i vores celler

Ny opdagelse viser, hvordan vores celler sorterer skidt fra kanel i et virvar af brugbar og ubrugelig genaktivitet. Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet har i samarbejde med internationale forskningsgrupper fundet en mekanisme, der hjælper cellen til at forhindre ophobning af de mange ubrugelige RNA-molekyler, der hele tiden produceres ved løbsk genaktivitet i vores celler. Dette bidrager til en ny forståelse af vores gener og kan på sigt hjælpe til forståelse af genaktiviteten i stamceller og cancer.

Et dansk forskerhold fra Aarhus Universitet har nu i samarbejde med internationale forskningsgrupper fundet en mekanisme, der hjælper cellen til at forhindre ophobning af de mange ubrugelige RNA-molekyler, der hele tiden produceres ved løbsk genaktivitet i vores celler. Dette bidrager til en ny forståelse af vores gener og kan på sigt hjælpe til forståelse af genaktiviteten i stamceller og cancer. Fra venstre: Torben Heick Jensen, Michal Domanski og Peter Refsing Andersen (Foto: Lisbeth Heilesen)

Protein laves ud fra skabelonmolekyler (såkaldte RNA-molekyler), som er kopier af områder af vores DNA-strenge; vores gener. For få år siden viste et forskerhold fra Aarhus Universitet, at dannelsen af RNA er langt mere kaotisk end tidligere antaget. De fleste af de RNA-molekyler, der dannes i vores celler, indeholder således ikke nogen meningsfuld proteinopskrift og er derfor ubrugelige i cellens proteinproduktion. Ophobning af disse er derfor potentielt skadelig for vores celler. Det samme forskerhold har nu i samarbejde med internationale forskningsgrupper fundet en mekanisme, der skaffer cellerne af med de mange ubrugelige RNA-molekyler.

Forskerne har fundet proteiner, der genkender den 'løbske genaktivitet', som producerer de ubrugelige RNA-molekyler. Løbsk genaktivitet opstår, når produktion af RNA enten løber den forkert vej på DNA-strengen, eller når et stop-signal i DNA’et overses, og produktionen derfor løber for langt. Når proteinerne genkender løbsk genaktivitet, afsporer de processen og kanaliserer i stedet de ubrugelige RNA-molekyler til nedbrydning. På den måde sørger cellerne for med ét smæk både at standse produktionen og nedbryde produktet.

De opdagede proteiner er tidligere blevet sat i forbindelse med stamcelleudvikling og cancer. Forståelse for, hvad det egentlig er proteinerne gør inde i cellen, er derfor en vigtig forudsætning for at finde ud af deres mulige roller i sygdomme. De nye opdagelser kan derfor bidrage til fremtidig indsigt heri.


Arbejdet blev udført af postdocs Peter Refsing Andersen og Michal Domanski samt andre medlemmer af Torben Heick Jensens gruppe ved Danmarks Grundforskningsfonds Center for mRNP Biogenese og Metabolisme, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Arbejdet er udført i samarbejde med forskningsgrupper i Odense, Montpellier, Stockholm, Dresden og New York.

De nye forskningsresultater er netop offentliggjort online i tidsskriftet Nature Structural & Molecular Biology.

Forskningsgruppen er også medforfatter på en anden artikel om samme emne, der ligeledes offentliggøres online i dag i Nature Structural & Molecular Biology.


Faktaboks

  • Genaktivitet er dannelse af RNA-molekyler som kopi af områder i cellens DNA ved en proces kaldet transskription.
  • Løbsk genaktivitet er transskription, der enten går i den forkerte retning (dvs. væk fra genet), eller som ikke formår at stoppe rettidigt ved genets afslutning.
  • Stort set alle aktive gener i mennesker giver ophav til løbsk genaktivitet.
  • Løbsk genaktivitet kan forstyrre andre geners aktivitet og dermed skade cellen.
  • Flere af de proteiner som forskerne har opdaget er tidligere blevet sat i forbindelse med stamcelleudvikling og cancer

Mere information

Professor Torben Heick Jensen
thj@mb.au.dk – mobil: 60202705

eller

Postdoc Peter Refsing Andersen
pra@mb.au.dk

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet