Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Rasmus Peter Thomsen: Brug af DNA-nanoteknologi til at kontrollere molekylære systemer

Ph.d.-forsvar, onsdag den 14. november 2018. Rasmus Peter Thomsen

Rasmus Peter Thomsen
Eksempler på to DNA-nanostrukturer som er blevet brugt til at påvirke lipidmembraner og proteiner

Evnen til at kontrollere og manipulere molekylære bestanddele er under udvikling. En måde at gøre dette på er ved brug af DNA-nanostrukturerer og designs. DNA-nanoteknologi har udviklet sig enormt siden dets start for mere end 35 år siden. I løbet af sine ph.d.-studier har Rasmus Peter Thomsen designet, udviklet og brugt DNA-nanoteknologi til at forme og manipulere peptider, proteiner og lipidmembraner. Fælles for alle projekter har været brugen af DNA som et strukturelt skelet, modificeret kemisk og enzymatisk med funktionelle prober. Alle udviklede systemer er designet unikt mod et bestemt brugs formål. Som helhed demonstrerer de opnåede resultater alsidigheden og modulariteten af DNA-nanoteknologi, og slår dermed brugen som et værktøj på nanoskalaen fast ved at facilitere en programmerbar nanokonstruktion.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Onsdag den 14. november 2018 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, Auditoriet, iNANO-Huset, Gustav Wieds Vej 14, Aarhus Universitet, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Engineering Peptides, Proteins, and Lipid Membranes with DNA Nanotechnology
Kontaktinfo: Rasmus Peter Thomsen, e-mail: thomsen3@inano.au.dk, tlf.: 2543 0262
Bedømmelsesudvalg:
Professor Hendrik Dietz, Department of Physics, Technical University Munich, Tyskland
Professor Dimitrios Stamou, Bio-nanotechnology and Nanomedicine Group, Department of Chemistry, Faculty of Science, Københavns Universitet
Professor Jan Skov Pedersen (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet    

Hovedvejleder:
Professor Jørgen Kjems, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Professor Jesper Wengel, Department of Physics, Chemistry and Pharmacy, Syddansk Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1520 og 1521, 8000 Aarhus C.