Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Remy Kronbak: Resistensproteiner med ødelagt P-loop i en screeningsstrategi for resistensprotein-specificitet

Ph.d.-forsvar, tirsdag den 24. juni 2014. Remy Kronbak.

Remy Kronbak

Remy Kronbak har under sine studier arbejdet med resistensgener i korn. Resistansproteiner i planter, hvoraf mange tilhører familien nucleotide binding and leucine rich repeat (NB-LRR), danner et effektivt beskyttelselag mod patogener såsom svampe. Et introduceret ikke-funktionelt NB-LRR-protein med ødelagt P-loop, kodet for af et specifikt muteret resistensgen, har vist sig at fungere som en ”dominant negativ” overfor vildtype-proteinet og dermed hæmme dets funktion. Dette har aldrig været afprøvet i enkimbladede arter som for eksempel korn. I et forsøg på at udvikle en screeningsmetode for specificitet af nyopdagede resistensgen-kandidater i korn, som har stor relevans i sygdomsresistent afgrødeforædling, har Remy Kronbak haft til formål at introducere muterede versioner af to velkarakteriserede resistensgener, Yr10 og Mla1 i henholdsvis hvede og byg.

Resultaterne viser, at P-loop-ødelagte versioner af Yr10 og Mla1, som begge hører til en anden underfamilie af NB-LRR end de undersøgte proteiner i tokimbladede planter, har en letal effekt, hvilket er en hindring for vellykket plantetransformation og dermed også en hindring for screeningstrategien.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Forskningscenter Flakkebjerg, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Tid: Tirsdag d. 24. juni 2014, kl. 10.30
Sted: Auditoriet, Forskningscenter Flakkebjerg, Slagelse, Danmark, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet.
Afhandlingens titel: P-loop mutated resistance genes in cereals
Kontaktoplysninger: Remy Kronbak, e-mail: remy.kronbak@agrsci.dk, tlf.: +45 60843510
Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Lektor Kåre L. Nielsen, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet
Professor Huw Jones, Plant Biology and Crop Science Department, Rothamsted Research
Lektor Søren Borg (formand), Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Seniorforsker Per L. Gregersen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejledere:
Lektor Henrik Brinch-Pedersen, Institut for Molekylær Biologi og Genetik, Aarhus Universitet
Professor Mogens S. Hovmøller, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, lokale 112, 8000 Aarhus C.