Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Ph.d.-forsvar

Sara Moeskjær: Identifikation af de vigtigste spillere i kvælstofkæden gennem bakterie- og kløvergenetik

Ph.d.-forsvar, torsdag d. 15 august 2019. Sara Moeskjær.

Sara Moeskjær

I alle økosystemer spiller kvælstof en essentiel rolle. Atmosfæren er rig på kvælstof, men få organismer kan omdanne N2 til biologisk tilgængelige former. Rhizobium jordbakterier er en af undtagelserne og kan indgå i en symbiose med bælgplanter og forsyne planter med kvælstof i bytte for kulhydratkilder. Denne relation er essentiel i landbruget, da bælgplanter danner proteinrige bælgfrugter, bønner og ærter, mens bakterierne i rødderne minimerer mængden af syntetisk kvælstof krævet til dyrkning.

I dette studie har Sara Moeskjær undersøgt det genetiske forhold mellem bakteriel kvælstoffiksering og græsarealsbælgplanten, kløver. Gennem bakteriel populationsgenetik og kvantitativ screening af planter og bakterier i drivhuset, har forfatteren karakteriseret naturlig variation mellem jordbakterier, identificeret kandidatgener for adskillige morfologiske bladtræk og påbegyndt identifikationen af genetiske regioner i både bakterier og kløver vigtige for kløverudbytte.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og genetik, Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag d. 15. august 2019, kl 13.00
Sted: Bygning 1421, Møderum 2, AU Konferencecenter, Frederik Nielsens Vej 4, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: The genetics of the Rhizobium-clover interaction
Kontaktinfo: Sara Moeskjær, e-mail: sm@mbg.au.dk, tel.: +45 25 86 45 35
Bedømmelsesudvalg:
Professor Phil Poole, Department of Plant Sciences, University Oxford, Storbritannien
Professor Kåre Lehmann Nielsen, Section of Biotechnology, Department of Chemistry and Bioscience, Aalborg Universitet, Danmark
Associate Professor Knud Larsen (chair), Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Jens Stougaard, Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Associate professor Stig U. Andersen, Institut for Molekylærbiologi og genetik, Aarhus Universitet
Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.