Aarhus Universitets segl

Søren Kirk Amstrup: Forståelse af hvordan glyphosate nedbrydes mikrobielt – Undersøgelse af enzymerne for phosphonat nedbrydning

Ph.d.-forsvar, torsdag den 25. november 2021. Søren Kirk Amstrup

Søren Kirk Amstrup

I løbet af sit ph.d.-studie har Søren Kirk Amstrup studeret mikrobiel phosphonat nedbrydning. Dette har givet indsigt i hvordan forskellige mikroorganismer kan omsætte en lang række af forskellige og kemisk stabile phosphonat stoffer. Mange af disse phosphonat stoffer er stabile i naturen og kræver derfor yderst specialisere enzymer for at kunne omsættes. Søren har undersøgt carbon-phosphat (C-P) lyase enzymerne og ved hjælp af kryogenisk elektron mikroskopi har han opdaget hvordan disse enzymer kan omsætte en lang række af forskellige phosphonat baserede substrater. De opnåede resultater forklarer hvordan C-P lyase enzymerne kan udnyttes til biologisk omsætning af forskellige phosphonater, hvoriblandt vi finder aktivstoffet i RoundUp®, glyphosate.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet. Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Torsdag den 25. november 2021 kl. 13:00

Sted: Bygning 1251, lokale 204, Eduard Biermann, Søauditorierne, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C og online. For at modtage et link til begivenheden, send venligst en e-mail til Ph.D. Supervisor Ditlev Egeskov Brodersen (deb@mbg.au.dk) eller chair Jan Trige Rasmussen (jatr@mbg.au.dk).

Afhandlingens titel: ABCs of phosphonate catabolism: ATPase driven dynamics of the carbon-phosphorus lyase core complex

Kontaktinfo: Søren Kirk Amstrup, e-mail: ska@mbg.au.dk, tlf.: +45 26 35 00 11

Bedømmelsesudvalg:
Professor David Zechel, Department of Chemistry, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada
Professor Lutz Schmitt, Institute of Biochemistry, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany
Chair: Senior researcher Jan Trige Rasmussen, Department of Molecular Biology and Genetics, Aarhus University.

Hovedvejleder:
Professor Ditlev Egeskov Brodersen, Department of Melecular Biology and Genetics, Aarhus University, Denmark

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt. Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.