Aarhus Universitets segl

Sophie Seidenbecher: Hvordan bananfluer guffer – på vejen mod den genetiske basis af fødesøgningsbeslutninger

Ph.d.-forsvar, mandag den 24. juni 2019, Sophie Seidenbecher.

Sophie Seidenbecher

Opsporing af fødekilder er en fundamental form for adfærd i dyreriget. Derfor kan man opstille hypotesen, at visse former for fødesøgningsadfærd og deres genetiske grundlag blev bevaret under evolutionen og er universelle henover forskellige arter. I samspil med klart defineret adfærd burde det være muligt at dissikere forskellige aspekter af det genetiske grundlag, der danner basis for bananfluernes fødesøgningsbeslutninger. For at kunne undersøge sammenhængen mellem gener og adfærd har Sophie Seidenbecher intensivt gjort brug af kvantitative metoder og tilsvarende beregningsmodeller. Hun undersøgte beslutningsmekanismer relateret til fødesøgningsadfærd i modelorganismen Drosophila melanogaster. I Forsøgene opsporede bananfluerne kilden til stimulation af optogenetisk manipulerede sukker-receptor neuroner i en lineært spor arena. Analyserne viste blandt andet, at et såkaldt ‘reinforcement learning model’ er i stand til at indfange flere relevante aspekter af dyrenes adfærd. Gennem opdatering af en internt værdi kan disse modeller beskrive læringsprocessen af profitable handlinger i de givne omgivelser. Hendes resultater peger på, at fluerne bruger en lignende proces for at træffe en beslutning om at vende tilbage til belønningsstedet i arenaen.

Et fremtidigt genetisk ‘screen’, der skal kortlægge de gener, som formodes at være involveret i at skabe denne form for adfærd, vil derfor kunne tage afsæt hendes mit forskningsarbejde og de opnåede resultater.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Danish Research Institute of Translational Neuroscience (DANDRITE), Science and Technology, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 24. juni 2019, kl. 11.00
Sted: Bygning 1532, lokale 116, Auditorium G1, Institut for Matematik, Aarhus Universitet
Afhandlingens titel: Sweet Choices – On the Value of Fruit Fly Foraging Decisions
Kontaktinfo: Sophie Seidenbecher, e-mail: seidenbecher@dandrite.au.dk, tel.: +45 25734055

Bedømmelsesudvalg:
Professor Emre Yaksi, Kavli Institute for Systems Neuroscience, NTNU, Norge
Professor André Fiala, Institut fuer Molekulare Neurobiologie des Verhaltens, Georg-August Universitet Goettingen, Tyskland
Professor Finn Skou Pedersen (formand), Institut for Molekulærbiologie og Genetik, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Duda Kvitsiani, DANDRITE, Aarhus Universitet

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.