Aarhus Universitets segl

Stor bevilling til forskning i mega-enzymer

Ditlev E. Brodersen modtager en bevilling på 5 mio. kr. fra AU IDEAS til et pilotcenter, der skal forske i mega-enzymer. Forskningen vil kunne danne basis for udviklingen af nye lægemidler.

Lektor Ditlev E. Brodersen modtager en bevilling på 5 mio. kr. fra AU IDEAS til et pilotcenter, der skal forske i mega-enzymer. Forskningen vil kunne danne basis for udviklingen af nye lægemidler. Foto: Lisbeth Heilesen

I det nye Centre for Natural Non-Ribosomal Peptide Synthesis skal forskerne undersøge de stoffer, der produceres af en række hidtil ukendte mega-enzymer – såkaldte ikke-ribosomale peptidsyntetaser –  for at klarlægge, om de kan danne basis for udvikling af nye lægemidler. Desuden skal centeret forbedre mulighederne for, at vi i fremtiden kan benytte genomisk sekvensinformation til at forudsige, hvilke mega-enzymer fra svampeverdenen, der har potentiale for at kunne danne nye lægemidler. Forskningen foregår som et samspil mellem biokemiske og strukturbiologiske undersøgelser, svampekemi og bioinformatik.

Baggrundsinformation

Ikke-ribosomale peptidsyntetaser er fællesbetegnelse for en række mega-enzymer, der findes i både bakterier og svampe. Enzymerne udmærker sig ved at være i stand til at syntetisere en lang række bioaktive peptider uden at tage udgangspunkt i genetisk information som er tilfældet ved almindelig mRNA-baseret proteinsyntese.

På baggrund af rækkefølgen af bindings- og koblingsdomæner er enzymerne i stand til at sammenkoble aminosyrer og deres derivater til definerede peptidkæder. Mange af sådanne ikke-ribosomale peptider er stærkt bioaktive, og klassiske eksempler inkluderer penicillin og cyclosporin, et immun-undertrykkende stof, der bl.a. bruges ved organtransplantationer. Derudover kan en række af stofferne finde anvendelse i kemoterapeutisk behandling af kræft.


Ditlev Egeskov Brodersen er ansat som lektor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet. Pilotcenteret, der i første omgang løber fra 2012-2015, involverer samarbejde med professor Henriette Giese, Institut for Kemi og Bioteknologi, Aalborg Universitet og lektor Christian Storm Pedersen, BiRC, Aarhus Universitet.

AU Ideas

Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet igangsatte AU Ideas for at stimulere projektudvikling og etablering af pilotcentre til at hjælpe visionære og originale projektideer frem mod fuld udfoldelse. På grund af de mange kvalificerede idéer blev pengesummen øget fra 50 til 78,4 millioner kroner til i alt 30 projekter og 15 pilotcentre.

Mere information

Lektor Ditlev E. Brodersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
deb@mb.au.dk
- 2166 9001

Tekst: Ditlev Brodersen og Lisbeth Heilesen