Aarhus Universitets segl

Stor international anerkendelse af Simona Radutoiu

Lektor Simona Radutoiu fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet er kommet i fornemt selskab, idet hun er blevet valgt som medlem af den europæiske molekylærbiologiske organisation EMBO (the European Molecular Biology Organization), der optager exceptionelle forskere inden for life science.

Simona Radutoiu (foto: Lisbeth Heilesen)

Simona Radutoiu er blevet valgt som medlem af EMBO som en anderkendelse af hendes enestående resultater inden for plantemolekylærbiologi med speciel fokus på interaktionen mellem planter og mikrober.

Her studerer Simona, hvordan planter bruger deres genetiske værktøjer til at udvælge og rumme gavnlige mikrober i deres rødder og rhizosfære (jordzonen omkring planterødder). Det langsigtede mål er at bruge den grundlæggende forståelse til at forbedre planteafgrøders evne til at udvælge, associere og drage fordel af disse mikrobielle interaktioner i bæredygtigt landbrug, så brugen af kunstgødning begrænses.

Det er en stor ære og international anerkendelse at blive valgt som medlem af EMBO, idet kun de bedste forskere inden for life science bliver valgt som medlem. Det er de nuværende medlemmer af EMBO, der nominerer potentielle medlemmer.

I år vælges 67 nye medlemmer og associerede medlemmer af EMBO på verdensplan fra 27 forskellige lande, heraf yderligere en forsker fra Danmark, nemlig Jens Nielsen fra Københavns Universitet.

I Danmark er der 32 forskere, der er medlem af EMBO - heraf nu fem fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (Poul Nissen, Jens Stougaard, Gregers Rom Andersen, Torben Heick Jensen og nu Simona Radutoiu).


Mere information

Lektor Simona Radutoiu
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
radutoiu@mbg.au.dk