Aarhus Universitets segl

Supergræs skal øge køers mælkeproduktion og mindske metanudslip

Nu vil et forskerhold forsøge at optimere græssorter, der skal være med til at få køer til at bøvse mindre – og dermed mindske drivhusgasserne – samt øge køernes mælkeproduktion.

Et dansk forskerhold vil forsøge at optimere græssorter, der skal være med til at få køer til at bøvse mindre – og dermed mindske drivhusgasserne – samt øge køernes mælkeproduktion. Foto: Colourbox

Landbruget udleder store mængder af drivhusgasser til stor skade for klimaet. I Danmark hører køerne til blandt de store syndere, og der har derfor været stor fokus på at ændre køernes foder for at reducere udledningen. Forskere fra Aarhus Universitet forsøger i samarbejde med den danske frøvirksomhed DLF Seeds at udvikle græssorter, der er lettere for dyret at fordøje.

Forskere er i gang med at udvikle fremtidens bæredygtige græssorter, der er mere klimavenlige, fordi de fremstilles med brug af mindre gødning end andre græssorter og optager mere kvælstof. Derudover arbejder forskerne på at gøre græsset nemmere at fordøje for køer for dermed at øge mælkeproduktionen. Det bliver nemmere for blandt andet køer at nedbryde græsset, hvis det er mindre stift end andet fodergræs. Dette betyder, at køerne får mere energi og kan producere mere mælk.

Metoden til at optimere græssorterne sker ved det såkaldte ’genomisk selektion’. Det er en metode, hvor man ud fra en DNA-test hurtigt kan sige, om en ny sort har potentialet til noget stort. Kort fortalt handler genomisk selektion om at finde planterne med de bedste gener og det højeste udbyttepotentiale.

I Danmark forventes det, at man med det nye supergræs vil kunne reducere den årlige udledning af metan fra kvæg med 336.000 ton CO2, hvilket svaret til omkring 10 procent af den samlede drivhusgasudledning fra køer i Danmark.

Projektet er støttet med knap 13,5 mio. kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der støtter udviklings-, demonstrations- og netværksprojekter i fødevareerhvervet.

GUDP er en erhvervsstøtteordning, der giver tilskud til realisering af gode ideer, der kan styrke en ambitiøs forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Der uddeles årligt op mod 200 mio. kroner fordelt på to årlige ansøgningsrunder.

Ovenstående nyhedsartikel er baseret på en artikel fra Miljø- og Fødevareministeriet.


Mere information

Seniorforsker Torben Asp
torben.asp@mbg.au.dk – 87158243
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Sektionen for Afgrødegenetik og Bioteknologi
Aarhus Universitet

Professor Mogens Sandø Lund
mogens.lund@mbg.au.dk – 20751222
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning (QGG)
Aarhus Universitet