Aarhus Universitets segl

Thorbjørn V. Sønderby: Svækkelse af bakteriers beskyttelsesværn – på vej mod bedre behandling af infektioner

Ph.d.-forsvar, fredag den 17. juni 2022. Thorbjørn V. Sønderby

Thorbjørn V. Sønderby

I løbet af sit ph.d.-studium har Thorbjørn V. Sønderby forsket i et meget robust biologisk materiale, kaldet funktionelt bakterielt amyloid. Materialet består af trådlignende fibriller som findes på mange bakteriers celleoverflader, hvor det yder beskyttelse imod antibiotika og ydre påvirkninger. Thorbjørn V. Sønderby har undersøgt mekanismen bag fibrillernes dannelse og sammen med internationale samarbejdspartnere, fundet en ny metode til at svække fibrillernes dannelse vha. af syntetiske proteinfragmenter kaldet peptider. Thorbjørn har desuden undersøgt, hvordan vi som mennesker kan udnytte bakteriernes meget robuste fibrilmateriale ved at ”høste” det og bruges det i et kunstigt bio-nanomateriale.

De nye forskningsresultater bidrager til en bedre forståelse af, hvordan vi kan behandle visse typer af bakterielle infektioner samt giver inspiration til fremtidig udvikling af nye spændende bio-nanomaterialer.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdiciplinært Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Fredag den 17. juni 2022 kl. 13.15
Sted: Bygning 1593, lokale 012, iNANO Auditorium, Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Steering self-assembly of Functional Bacterial Amyloid: the effects of denaturants, peptides and graphite

Kontaktinfo: Thorbjørn V. Sønderby, e-mail: thorbjoern.soenderby@gmail.com, tlf.: +45 61261208

Bedømmelsesudvalg:

Professor Pernilla Wittung-Stafshede, Department of Biology and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden

Lektor Kaare Teilum, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Danmark

Professor Niels Christian Nielsen (forperson), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet, Danmark

Hovedvejleder:
Professor Daniel Erik Otzen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, Danmark

Medvejleder:
Professor Chen Wang, National Center for Nanoscience and Technology, Chinese Academy of Sciences, Kina

Sprog: Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Natural Sciences (GSNS)
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, 8200 Aarhus N.