Aarhus Universitets segl

Til kamp mod den vigtigste smitsomme svinesygdom i verden

Et internationalt forskerhold har sat sig for at udvikle en ny og mere effektiv vaccine mod verdens vigtigste smitsomme svinesygdom, PRRS, der årligt koster samfundet store summer og giver dårlig dyrevelfærd. Det Strategiske Forskningsråd har netop bevilget professor Finn Skou Pedersen 15,2 mio. kr. til projektet.

Finn Skou Pedersen (nr. to fra venstre) har fået en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd på 15 mio. kr. til at finde en ny vaccine til at bekæmpe svinesygdommen PRRS. Her flankeret af de øvrige deltagere i projektet fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik (fra venstre: Stig Uggerhøj Andersen, FSP, Mogens Duch og Jens Stougaard) (Foto: Lisbeth Heilesen)
PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom) er den vigtigste smitsomme svinesygdom i verden. Siden sygdommen blev konstateret i Danmark i 1992, har den haft stor indvirkning på dyrevelfærden og kostet landbruget mange penge (Foto: Lisbeth Heilesen)

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrom) er den vigtigste smitsomme svinesygdom i hele verden. Siden sygdommen blev konstateret i Danmark i 1992, har den haft stor indvirkning på dyrevelfærden, ligesom den har kostet landbruget mange penge. I følge Videncenter for Svineproduktion vurderes det, at sygdommen medfører et årligt økonomisk tab for landbruget på omkring 112 mio. kr.

Sygdommen giver reproduktionsproblemer, problemer med luftvejene samt følgeinfektioner såsom hjernebetændelse, ledbetændelse og dermed højere dødelighed. Derudover kan misbrug af antibiotika til PRRS udgøre en risiko for folkesundheden. Kontrol af PRRS har derfor topprioritet i Danmark og alle andre svineproducerende lande i verden.

De eksisterende vacciner mod PRRS er ikke tilfredsstillende, og der er behov for, at der udvikles en ny vaccine, der er sikker, effektiv og kan tilpasses nye former af virusset. Dette har et internationalt forskerhold nu sat sig for at løse i fællesskab.

I modsætning til de fleste andre virus kommer antistofferne først sent efter infektionen med PRRS-virusset, og virus kan ydermere findes i blodet uger efter antistoffer er dannet. Dette peger på, at PRRS-virus er i stand til at omgå immunsystemet, og forskerne vil derfor tage udgangspunkt i dette.

Hvis det planlagte projekt bliver en succes, vil det – ud over at medføre bedre dyrevelfærd og spare landbruget for store summer – ligeledes kunne give en teknologiplatform til udvikling af vacciner mod andre virus så som SARS og HIV.

Professor Finn Skou Pedersen fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har netop fået en bevilling på 15,2 mio. kr. til projektet fra Det Strategiske Forskningsråd.

Udover forskere fra Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, deltager forskere fra Veterinærinstituttet og Center for Elektronnanoskopi, begge Danmarks Tekniske Universitet, SKAU Vaccines ApS, Institute of Virology and Immunology, Schweiz, Videncenter for Svineproduktion (Landbrug og Fødevarer), Boehringer Ingelheim Veterinary Research Center GmbH i forskningsprojektet.


Forskningen bag projektet

Nyere forskning har identificeret ikke?infektiøse vacciner så som virus?lignende?partikler (VLP) som de mest effektive. Immunsystemets genkendelse af GP5?proteinet på overfladen af PRRS virus er afgørende for en vaccines effektivitet.

Det internationale forskerhold foreslår at fjerne immunosuppressive motiver i GP5 og at producere VLPer med sådant hyperimmunogent GP5 i planter, hvilket giver fordele i form af pris, produktion, sikkerhed og hurtig tilpasning til nye virusvarianter.

Dette giver videnskabelige udfordringer såsom i) membranpræsentation af et animalsk virusprotein i planter, ii) dets præsentation på VLPer, iii) inaktivering af immunosuppressive domæner i GP5 og iv) effektiv produktion af VLPer i planter. VLPerne vil blive karakteriseret og deres effektivitet som vaccine afprøvet i svin.

Projekttitel: A plant?produced immunoenhanced pig vaccine against PRRS (PIGVAC).


Mere information

Professor Finn Skou Pedersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
fsp@mb.au.dk, 8715 5475