Aarhus Universitets segl

Tværfaglig forskning skal finde bæredygtige metoder til at optimere udbyttet af kornafgrøder ved at udnytte jordbakterier

Professor Simona Radutoiu ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet, er leder af et tværfagligt projekt, NSECURE, der sammen med lektor Marianne Glasius (Kemi, Aarhus Universitet) og professor Rasmus Waagepetersen (Matematik, Aalborg Universitet) har modtaget en bevilling på 15 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, der har til formål at forske i bæredygtige metoder til at optimere udbyttet af kornafgrøder ved at udnytte jordbakterier.

Professor Simona Radutoiu (molekylærbiologi, Aarhus Universitet), lektor Marianne Glasius (Kemi, Aarhus Universitet) og professor Rasmus Waagepetersen (Matematik, Aalborg Universitet) skal forske i bæredygtige metoder til at optimere udbyttet af kornafgrøder ved at udnytte jordbakterier (foto: Colourbox)

Korn som hvede og byg er i høj grad afhængige af kvælstofgødning for at kompensere for utilstrækkelige niveauer af kvælstof i jorden. Normalt opnås denne kompensation gennem anvendelse af kemisk gødning, hvilket har betydelige negative miljømæssige konsekvenser. En potentiel løsning er biologisk kvælstoffiksering ved hjælp af inokulanter, som er kvælstoffikserende bakterier naturligt forekommende i jorden. Dog har disse bakterier vanskeligt ved at overleve, når de tilsættes jorden, hvilket indtil nu har gjort det til en ikke-levedygtig langsigtet løsning.

Forskerne ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitet søger at løse dette problem på en måde, der gavner landmændene og samtidig er mere bæredygtig. NSECURE har til hensigt at identificere de faktorer, der begrænser disse gavnlige bakteriers ydeevne i jorden og udvikle innovative værktøjer til implementering af pålidelige og modstandsdygtige løsninger, der fremmer bæredygtigt landbrug. For at nå disse mål integrerer NSECURE tre områder: kemi, matematik og molekylærbiologi. Dette tværfaglige samarbejde er afgørende for at forstå den kompleksitet, der ligger i dette biologiske problem, og det tager højde for de perspektiver, som hvert enkelt forskningsfelt bidrager med.

Professor Radutoiu udtaler: "Sammen har vi opdaget, hvordan bælgplanter opretholder et mikrobielt miljø omkring deres rødder, hvilket holder de kvælstoffikserende bakterier i en gavnlig, symbiotisk tilstand. Denne bevilling giver os nu mulighed for at anvende vores viden og kapacitet til at samarbejde på tværs af discipliner for at løse udfordringen med at opretholde et mikrobielt miljø i kornets rodnet, så gavnlige bakterier kan trives og levere fikseret atmosfærisk kvælstof til deres plantevært."


Mere information

Professor Simona Radutoiu
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
radutoiu@mbg.au.dk