Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Vi lever længere, men har vi det godt?

Den danske befolkning bliver ældre og ældre, og bevarelse af de kognitive funktioner hos ældre – såsom hukommelse – er vigtig for opretholdelsen af deres livskvalitet, især da der endnu ikke er nogen effektiv behandling mod eller hjælpemidler til at kompensere for tabet af intellektuel kapacitet. Så hvordan sikrer vi os, at de kognitive funktioner bevares med alderen?

Tinna V. Stevnsner har fået penge til at studere, hvorledes vi sikrer, at de kognitive funktioner - såsom hukommelsen - bevares med alderen (foto: Lisbeth Heilesen).

Dette spørgsmål får forskere fra Dansk Center for Aldring nu mulighed for at give svar på, da de netop har fået en femårig bevilling på 25 mio. kr. fra Velux Fonden til at forske i kognitive evner.

Lektor Tinna V. Stevnsner, der får andel i de mange penge, udtaler:

- "Helt konkret vil centrets kommende forskning være fokuseret på følgende spørgsmål: Er kognitive evner bedre eller dårligere bevaret i de nye store årgange af ældre voksne end i tidligere årgange? Hvad betyder uddannelse og kognition tidligt i voksenalderen for den kognitive funktion sent i livet? Er forholdet mellem god kognitiv funktion på den ene side og en god sundhedstilstand sent i livet bestemt af underliggende genetiske og familiære faktorer?".

Desuden skal projektet klarlægge, om der kan påvises biologiske faktorer, der er udtalte hos ældre med gode kognitive funktioner. Er der fx miljømæssige og genetiske egenskaber hos mennesker, hvis kognitive funktion er velbevaret i de højeste aldre?  Og kan de molekylære mekanismer identificeres? Er mitokondriefunktionen i cellerne og stabiliteten af genomet nøglefaktorer i bevarelsen af kognitive evner hos ældre individer?

- "Når vi har svarene på disse spørgsmål forventer vi at have større indsigt i, hvilke faktorer der kan bidrage til bevarelse af kognitiv funktion i en høj alder og dermed til udvikling af nye terapeutiske behandlingstiltag over for de personer, der har særlig stor risiko for at miste deres kognitive funktion, når de bliver ældre", slutter Tinna Stevnsner.


Dansk Center for Aldringsforskning – også kaldet DARC – består af tre forskergrupper fra henholdsvis Dansk Center for Molekylær Gerontologi, Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet, Center for Aldringsforskning ved Syddansk Universitet samt Afdeling for Social Medicin ved Københavns Universitet/Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital. Centret ledes af professor Kaare Christensen, Syddansk Universitet. DARC har eksisteret siden 2008, hvor Velux Fonden bevilgede penge til etablering af centret og fem års forskning.

 

Mere information

Lektor Tinna V. Stevnsner
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
tvs@mb.au.dk – 2778 2804