Aarhus Universitets segl

Virksomhed lader forskere bruge deres topmoderne udstyr til forskningsprojekt

En britisk virksomhed har stillet deres kommercielle faciliteter til rådighed for danske plantemolekylærbiologer, så de kan lave en større undersøgelse af kvælstoffikserende jordbakterier ved hjælp af avanceret udstyr for at vurdere egnetheden af disse stammer som fremtidige inokulanter til hestebønner. Hestebønner har et højt proteinindhold, og forskerne sigter mod at erstatte importerede planteproteiner med lokalt producerede hestebønner.

Marcela Mendoza Suárez foran bioreaktoren hos det britiske firma Legume Technology. Foto: privat.

Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet har gennem mange år undersøgt, hvordan man kan erstatte sojabønneprotein med lokalt produceret protein fra hestebønner. Hestebønner er en bælgplanteafgrøde med højt proteinindhold. Den har også et højt udbyttepotentiale, især på nordlige breddegrader i Europa, hvilket gør den ideel til lokal og bæredygtig produktion af planteprotein.

Hestebønner, der ofte dyrkes som en økologisk afgrøde i Europa, kan inokuleres med kvælstoffikserende bakterier for at øge udbyttet. Hovedproblemet er, at inokulanterne ofte bliver udkonkurreret af ”lokale” bakterier med ringere evne til at fiksere kvælstof, hvilket resulterer i lavere udbytte. Når inokulering med jordbakterier i stedet er baseret på lokale stammer med en høj evne til at fiksere kvælstof, klarer de sig bedre på grund af deres genetiske tilpasninger til det lokale miljø.

Men før de udvalgte stammer kan betragtes som egnede inokulanter, skal de vurderes ved hjælp af de nyeste teknologiske metoder til inokulantproduktion.

Da Institut for Molekylærbiologi og Genetik ved Aarhus Universitet ikke har udstyr til storskalaproduktion, var postdoc Marcela Mendoza Suárez fra Plantemolekylærbiologi-gruppen så heldig at få et FEMS Industry Placement Grant, som gav hende mulighed for at besøge det britiske firma Legume Technology i Nottingham i to uger for at bruge deres topmoderne bioreaktor til at studere hendes udvalgte bakteriestammer.

Valget faldt på Legume Technology, fordi de har produceret inokulanter i over 20 år, og deres produkter er blevet brugt med succes i mere end 30 lande, herunder nogle i Nord- og Sydamerika og Europa. Derfor har de al de nødvendige erfaring, der er nødvendig for at bringe laboratoriebaseret forskning et skridt tættere på anvendelse.

Vellykkede studier hos virksomheden

Det to uger lange besøg i virksomheden var meget vellykket, da det gav fremragende kvantitative resultater af væksten af de udvalgte jordbakteriestammer i bioreaktorerne. Derudover gav det en idé om tidslinjen og produktionsomkostningerne for en færdigudviklet kommerciel inokulant.

Postdoc Marcela Mendoza Suárez:

"Personligt var det meget vigtigt at indse, at den forskning, vi udfører i vores laboratorium, er meget lig den, der udføres i industrien. Derfor er jeg sikker på, at vores forskning let kan omsættes til anvendelse i større skala, end vi tror."

Da undersøgelsen var vellykket, planlægger forskningsgruppen at ansøge om en bevilling, der kan hjælpe dem med at finde ud af, om resultaterne af deres forskning har potentiale for kommercialisering.

Marcela Mendoza Suárez udtaler:

”Jeg opfordrer postdocs og ph.d.-studerende til at søge denne bevilling, uanset om de planlægger at fortsætte i den akademiske verden eller er nysgerrige efter at arbejde i industrien. At lære, hvordan tingene gøres i industrien, kan give en rigtig gode ideer enten til den fremtidige forskning eller til ansøgninger om bevillinger.”

Marcelas vejleder, lektor Stig Uggerhøj Andersen, koordinerer et stort forskningsprojekt, ProFaba, der arbejder for at fremme proteinproduktionen i Europa ved at forbedre hestebønner som en europæisk proteinafgrøde. Læs mere om projektet.


Mere information

Postdoc Marcela Mendoza Suárez
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
marcela@mbg.au.dk

Lektor Stig Uggerhøj Andersen
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
Aarhus Universitet
sua@mbg.au.dk