Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om CSB

Om Center for Struktur Biologi

Center for Struktur Biologi består af ni uafhængige men tæt samarbejdende forskningsgrupper på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet. Fælles for grupperne er brugen af røntgenkrystallografi til at belyse den 3-dimensionelle struktur af biologiske makromolkyler, men det videnskabelige fokus spænder fra translations faktorer til membranproteiner. Udover krystallografiske analyser anvendes en bred vifte af biokemiske, biofysiske og analytiske teknikker på centeret.

På centeret er der ansat omkring 70 personer, inkluderende studerende, post docs og forskere, og der er en lang tradition for at huse besøgende forskere fra hele verden.

Centeret har faciliteter til alle nødvendige teknikker til brug ved struktur-bestemmelse af makromolekyler, inlusiv kloning og ekspression af rekombinant proteiner i både bakterier og eukaryotiske celle systemer, avancerede protein oprensnings-metoder og biokemiske analyser, samt krystallografi og hurtig struktur bestemmelse vedhjælp af røntgen krystallografi via anormale sprednings metoder. Når anvendeligt, anvendes også andre strukturelle sonderings-metoder såsom cryo-elektron mikroskopi og "small-angle scattering", i samarbejde med forskningsgrupper i Danmark og udlandet. Mere om centerets faciliteter.

Offentlig formidling af forskningsresultater foregår hovedsageligt gennem publicering i international, fagfællebedømte videnskabelige journaler (se Publikationer). Derudover kommunikeres vigtige resultater til den brede befolkning gennem vores samarbejde med Dansk Naturvidenskabsformidling, samt gennem den almindelige presse (se presse-meddelelser).