Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte ind i de renoverede lokaler i Universitetsbyen i begyndelsen af 2022

I 2019 overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne fra Kommunehospitalet på Nørrebrogade - nu kaldet Universitetsbyen - hvor planlægningen af ombygningen af bygninger og lokaler startede.  Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager 23.000 m2 i bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet, således at instituttet kan blive samlet. Renoveringen af bygningerne startede i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind primo 2022. 

MBG har nedsat et byggeudvalg, der står for at komme med detaljerede forslag til indretningen af bygninger og lokaler til Nat-Tech-Bygningsservice, ingeniører og arkitekter. Udvalget har fremsendt yderst detaljerede oversigter over indretningen af laboratorier, undervisningslokaler, mødelokaler, kontorer, faciliteter mv., og der bliver løbende fulgt op på indretningen af lokalerne i samarbejde med ingeniørerne, efterhånden som renoveringen og indretningen af bygningerne skrider frem, og indtil instituttet flytter til de nyrenoverede bygninger.

Kort over bygningsnumre
tegninger over sektionernes placering

Tegninger over sektionernes placering

PDF-fil med en oversigt over de nye sektioner (og deres placering), der træder i kraft, når instituttet flytter til Universitetsbyen primo 2022. Tegningerne er ikke endelige, da der kan forekomme flere ændringer.