Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

MBG Universitetsbyen

MBG Universitetsbyen

  • MBG forventer at flytte til ind i Kommunehospitalets bygninger i begyndelsen af 2022

I 2019 overtog Forskningsfondens Ejendomsselskab AS (FEAS) hospitalsbygningerne (Kommunehospitalet) på Nørrebrogade, hvor planlægningen af ombygningen af lokalerne startede. Det er planlagt, at Institut for Molekylærbiologi og Genetik (MBG) overtager 23.000 m2 i bygningerne 1870-1874, som ligger i den nordlige ende af hospitalsområdet, således at instituttet kan blive samlet. Renoveringen af bygningerne starter i 2019, og det er planen, at instituttet flytter ind primo 2022. 

MBG har nedsat et byggeudvalg, der står for at komme med detaljerede forslag til indretningen af bygninger og lokaler til ST-BYG, ingeniører og arkitekter. Udvalget arbejde er for størstedelen afsluttet, idet udvalget har fremsendt yderst detaljerede oversigter over indretningen af laboratorier, undervisningslokaler, mødelokaler, kontorer, faciliteter mv. En proces der løb over mange måneder.

SIDSTE NYT FRA MBG UNIVERSITETSBYEN:

Hver gang der lægges noget nyt på hjemmesiden, vil der blive informeret om dette i MBG's ugentlige nyhedsbrev og linket til nyheden nedenfor.

Tidsplan

  • Ultimo uge 25 2019: sidst frist for instituttet til at godkende de detaljerede tegninger over lokaler (laboratorier, værksted, klimakamre mv.)
  • Licitation: Udbudspakke 1 [Miljøsanering, nedbrydning, konstruktioner, klimaskærm]: 8/5 2019 udbud afsluttet.
  • Licitation: Udbudspakke 2 [Aptering, installationer mv.]: Prækvalifikation inkl. Udvælgelse/Udbud/Licitation ultimo 2019
  • Maj 2019-primo 2022. Udbud, renovering og ombygning
  • Primo 2022. Indflytning  

Tegninger over sektionernes placering

PDF-fil med en oversigt over de nye sektioner (og deres placering), der træder i kraft, når instituttet flytter til Universitetsbyen primo 2022. Tegningerne er ikke endelige, da der kan forekomme flere ændringer.

Oversigt over bygningsnumre