Aarhus Universitets segl

Ph.d.

Ph.d.-studiet

  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Institut for Molekylærbiologi og Genetik er med ca. 110 ph.d.-studerende (heraf knap halvdelen fra udlandet) et aktivt og inspirerende miljø for unge forskere.

Instituttet har et specielt seminarprogram - Kjeldgaard Lectures in Molecular Biology - der er oprettet med henblik på at give de studerende indblik i mange forskellige forskningsområder inden for instituttets kerneområder. Anerkendte forskere fra hele verden bliver inviteret af instituttet til at holde disse foredrag. Foredragene bliver efterfulgt at en speciel ph.d.-session, hvor de studerende får mulighed for at møde foredragsholderen helt uformelt og måske få inspiration eller kontakt til videre postdoc-studier i udlandet. Derudover afholdes der hvert år en flerdages ph.d.-konference for de ph.d.-studerende ved instituttet.

For at give medarbejdere og studerende inspiration til samarbejde med erhvervslivet eller oprette eget firma har instituttet oprettet et specielt program - Brian Clark Biotech Lectures - hvor forskere med tilknytning til erhvervslivet bliver inviteret for at fortælle om deres erfaringer. Der er også mulighed for at tage en såkaldt Erhvervs-PhD, hvor forskningsprojektet gennemføres i et samarbejde mellem en privat virksomhed, en den studerende og universitetet.

Da de fleste af instituttets forskere har udenlandske samarbejdspartnere er der gode muligheder for at arbejde sammen med udenlandske forskere og måske blive udstationeret i et udenlandsk laboratorium under ph.d.-studiet. Disse kontakter danner ofte basis for efterfølgende postdoc-studier i udlandet.