Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Anne Louise Grønnemose: Karakterisering af hvordan proteinet involveret i Parkinsons sygdom ændrer sig fra normalt til sygdomsfremkaldende

Ph.d.-forsvar, mandag den 17. februar 2020, Anne Louise Grønnemose.

Anne Louise Grønnemose

I løbet af sit ph.d.-studium har cand.scient. Anne Louise Grønnemose forsket i et protein – som hedder alfa-synuclein – som findes i menneskers hjerne. Alle mennesker har det, men det kan ændre sig i strukturen, så det pludseligt kan klumpe sammen og blive til proteinophobninger, og dette giver Parkinsons sygdom. Fokus for dette ph.d.-studium har været at karakterisere, hvordan det protein går fra normalt til sygdomsfremkaldende. De opnåede forskningsresultater bidrager til forståelse af, hvordan Parkinsons sygdom opstår som følge af ændringen i proteinet.

Ph.d.-studiet er gennemført ved Interdisciplinært Nanoscience Center (iNANO), Faculty of Natural Sciences, Aarhus Universitet.

Dette resumé er udarbejdet af den ph.d.-studerende.

Tid: Mandag den 17. februar 2020 kl. 13:15
Sted: Bygning 1590, lokale 213, iNANO, Aarhus Universitet, Gustav Wieds Vej 14, 8000 Aarhus C.
Afhandlingens titel: Characterisation of oligomers of ?-synuclein by hydrogen/deuterium exchange monitored by mass spectrometry
Kontaktinfo: Anne Louise Grønnemose, e-mail: annelouisehemdrup@gmail.com, tlf.: 2815 3767
Bedømmelsesudvalg:
Group leader, PhD Natàlia Carulla, Institute Européen de Chimie et Biologie (IECB) et CBMN (UMR 5248), University of Bordeaux – CNRS – INP Bordeaux, Pessac, Frankrig
Group Leader og professor, PhD Kasper Dyrberg Rand, Protein Analysis Lab, Department of Pharmacy, Analytical Biosciences, Københavns Universitet
Lektor Alexander N. Zelikin (formand), iNANO og Institut for Kemi, Aarhus Universitet
Hovedvejleder:
Professor Daniel E. Otzen, iNANO og Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet
Medvejleder:
Lektor Thomas J. D. Jørgensen, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet


Sprog:
 Ph.d.-afhandlingen forsvares på engelsk.

Forsvaret er offentligt.
Afhandlingen ligger til gennemsyn hos Graduate School of Science and Technology/GSST, Ny Munkegade 120, bygning 1521, 8000 Aarhus C.